سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

فروغ فرخزاد


فروغ روحت شاد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خواص سیب۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

فواید قهوه
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

بی تو


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

لبخند ژوکوند


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

امین حیایی و پسرش

دارا حیایی متولد سال 1375 است.ثمره ازدواج اول امین حیایی

امین حیایی و پسرش دارا

 امین حیایی و پسرش دارا

<p>

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پرداخت پانصد میلیون دلار داراییهای ایران


ماهی 500 میلیون دلار دارائیهای ایران پرداخت می شود .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ملکه نفر تی تیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تاج محل

تاج محل 18 سال طول کشید تا ساخته شد . اما شاه جهان به علت کودتای پسرش نتوانست

قدم به آرامگاه همسرش بگذارد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آبشار نیاگارا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰