سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

بقراط پدر علم طب


ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

صادق چوبک

                                                    صادق چوبک       نویسنده
صادق چوبک انجمن هامون ایران


ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

موزه واتیکان

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

موزه متروپولتین


ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

موزه بورل زونیخ


ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۶:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یو هانس گوتنبرگ پدر صنعت چاپ

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۶:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مسعود کیمیایی بستری شدادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

محمد رضا شجریان

عکس های خانوادگی هنرمندان معروف ایرانی - آکاادامه مطلب...
۱۱ آبان ۹۳ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ملکه ویکتوریا
ادامه مطلب...
۱۱ آبان ۹۳ ، ۲۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ادیسون

       توماس آلوا ادیسون مخترع و بازرگان آمریکایی  مخترع برق


ادامه مطلب...
۱۱ آبان ۹۳ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰