سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

سر بریده خبرنگار امریکایی

 ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تقدیم به کسانی که غم دوری میکشند

وقتی تو رفتی ...

اندوه      شوق زندگی را از دلم برد

وقتی تو رفتی ...

برگ درختان زرد شد خورشید افسرد

وقتی تو رفتی ...

 مرگ ... خندید

در جمع ما انگیزه های زیستن مرد ...


۱۲ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شکسپیر


ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۰۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلیله و دمنه

 

ادامه مطلب...
۱۱ شهریور ۹۳ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلاهبرداری بعضی از خدا بی خبران مغازه ها


ادامه مطلب...
۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۵۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلبه عمو تمادامه مطلب...
۱۰ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ویکتور هوگوادامه مطلب...
۱۰ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هنرپیشگانی که دندانشان مصنوعی استادامه مطلب...
۰۹ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

درختان عجیب دنیاادامه مطلب...
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

حسن رضیانی /عین الله درگذشت


ادامه مطلب...
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰