سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

تاج محل

تاج محل 18 سال طول کشید تا ساخته شد . اما شاه جهان به علت کودتای پسرش نتوانست

قدم به آرامگاه همسرش بگذارد


ادامه مطلب...
۱۳ شهریور ۹۳ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آبشار نیاگارا
ادامه مطلب...
۱۳ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من می توانم شما هم می توانید

ادامه مطلب...
۱۳ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

والت دیسنی | بخش اول


عکس ها و تصاویر متحرک عاشقانه | Love Gifs

ادامه مطلب...
۱۳ شهریور ۹۳ ، ۰۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ازدواج یک زن امریکایی با خرادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برج کج پیزاادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برج ایفل

 ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دیوار چینادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریدن دومین خبرنگار آمر یکایی

ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریده خبرنگار امریکایی

 ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰