سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

هنرمندان هالیودی که مورد تجاوز قرار گرفتند


ادامه مطلب...
۲۸ مرداد ۹۳ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر

شرک واقعی کیه ؟

شرک واقعی کیه ؟

 

ادامه مطلب...
۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر

سگی که شهردار شد !

 

ادامه مطلب...
۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر

عشق نافرجامکیم من ؟ نشانه ای زغم به جا مانده ...حکایتی که از وفا مانده...منم که اشک و حسرت واهم به چشم   شمع و شب چرا مانده


ادامه مطلب...
۲۴ مرداد ۹۳ ، ۰۰:۳۳ ۰ نظر

جشن اسپندگان


ادامه مطلب...
۲۱ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۱۷ ۰ نظر

الفرد هیچکاک

ادامه مطلب...
۲۰ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر

بیوگرافی فخریه خوروش

ادامه مطلب...
۱۷ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۰۸ ۰ نظر

Pou vs. Clash of Clans

Pou vs. Clash of Clans
ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر

روز خبرنگار


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر

قصه مادر بزرگ ، قصه ستاره ها

ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۲۴ ۰ نظر