سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

جشن آذرگان ....

جشن آذرگان 3 آذرماه خورشیدی

ادامه مطلب...
۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن آبانگان .....

آبانگاه 4 آبان است

ادامه مطلب...
۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن مهرگان...

مهر به معنی دوستی و محبت و در قدیم قراکانا میگفتند

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن شهریورگان

شهریور به معنی دوستی و آرزوست

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن امردادگان ....

امرداد به معنای بیمرگی و مرداد به معنی مرگ است.

پس بهتره امرداد خوانده شود

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن تیر گان ...

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ----تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار ------- شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری   ( سعدی )

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۰۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن خردادگان ...

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۰۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن اردیبهشت گان ...

برافکن ای صنم ابر بهشتی ----زمین را خلعت اردیبهشتی  ( دقیقی )

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۰۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آیین و جشنهای ایرانی ....

ایران شاد داشته باشیم و شاد زندگی کنیم.

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۹۸ ، ۰۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ایا میدانید کی خواهید مرد ؟!.....

آیا کسی میداند کی میمیرد ؟ مسلما نه

اما : یک پرنده است که میداند کی زمان مرگش قرا میرسد . میدانید کدام پرنده است ؟ بخوانید خواهید فهمید ...

ادامه مطلب...
۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰