سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

فقر و فحشا و حالا پول وپورن ...

Image result for ‫عکس فقر وفحشا‬‎

فقر و فحشا و حالا پول و پوران .....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سیاه دانه ...


Image result for ‫عکس سیاه دانه‬‎


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

رقص گیلکی

Image result for ‫عکس رقص زن گیلکی‬‎

معنی رقص و حرکات گیلکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هفت تپه ......

 کارگران زحمت کش هفت تپه کار کرده اند اما حقوقی چندین ماه است که دریافت نکرده اند .

سفره ها خالی دستها تهی - شرمندگی زن و بچه -همه و همه  ...۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کارگران زخمت کش هفت تپه خوزستان....

شرکت هفت تپه شهرستان شوش در استان خوزستان یکی از شرکتهای بزرگ تولید نیشکر کشور است که بیش از یک هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و سال گذشته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت چند ماهی است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران آن با تنشهای کارگری مواجه است.امیذوارم هر چه زودتر تمامی معوقه های این کارگران زحمت کش تمام و کمال پرداخت شود .آمین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مائده هژیری رقاص اینستاگرام دستگیر شد ...

Image result for ‫عکس مائده رقاص اینستاگرام‬‎

رقصنده ی اینستا دستگیر شد :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلاغ نیوکالدونین

Image result for ‫عکس کلاغ نیوکالدونین‬‎

با هوشترین کلاغ دنیا کلاغ نیوکالدونین


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پلنگ صورتی :


Image result for ‫عکس متحرک بدانیم که‬‎


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بابا لنگ دراز :

Image result for ‫عکس متحرک بدانیم که‬‎۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

موشک بالستیک۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰