سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

امین السلطان (صدر اعظم ) دوره ی قاجار

 Mirza Ali Asghar Khan Atabak.jpg

موافقین ۰ مخالفین ۰

سپه سالار (صدر اعظم ) قاجار

 Image result for ‫عکس میرزا حسین قزوینی‬‎

موافقین ۰ مخالفین ۰

امیر کبیر (صدر اعظم )---قاجار

صدر اعظم  امیر کبیر Image result for ‫عکس امیر کبیر‬‎موافقین ۰ مخالفین ۰

کودک آزاری صدای آنها باشید ...

کودکان کار -----کودکان بی سرپرست ----کودکان بد سرپرست -----------بیایید صدای کودکان باشیدImage result for ‫عکس کودکان کار‬‎
موافقین ۰ مخالفین ۰

فائم مقام فراهانی (صدر اعظم ) قاجار

Image result for ‫عکس قائم مقام فراهانی‬‎
 
موافقین ۰ مخالفین ۰

حاج ابراهیم خان کلانتر (صدر اعطم )

Image result for ‫عکس حاج ابراهیم خان کلانتر‬‎


موافقین ۰ مخالفین ۰

صدر اعظم های دوره ی قا جار ....

 
Image result for ‫عکس امیر کبیر‬‎
همیشه یک صدر اعظم بود که برای کشور دلسوزانه انجام وظیفه کند .....

موافقین ۰ مخالفین ۰

کودک آزاری ....

فریاد کشیدن بر سر فرزندان و یا مجازات کردن جسمانی آنها را به انسانی حقیر و دلخور و سر در گم تبدیل میکند . برسر هر موضوع سماجت به خرج میدهند رفتارتان با فرزندانتان ملایم باشد .وقتی عصبانی هستید سکوت کنید و اول از هر کار یک لیوان  آب بنوشید .به آنها فرصت دهید تا مسائلشان را خودشان حل و فصل کنند Image result for ‫عکس بچه 8ساله‬‎. ==========================هرگز از فرزندانتان انتظار نداشته باشید که :همیشه نمره ی بیست بیاورند .انتظارات غیر ممکن را کنار بگذارید و همیشه بدانید که :فرزندان شما بیش از انتقاد به الگو و سر مشق نیاز دارند .=========================اگر نمیتوانید با فرزندان خود به درستی رفتار کنید حتما به یک روانپزشگ روجوع کنید ....====              به کودکان خود احترام بگذارید
موافقین ۰ مخالفین ۰

رعب و وحشت در بین مردم توسط بازیگران به وقت شام


Image result for ‫نمایش عوامر شام داعشی در پاسا‬‎

واقعا خجالت آوره چنین حرکتی بدون اطلاع مردم ....اگر خدائی ناکرده اتفاقی میافتاد کی جواب گو بود آقای ....؟؟؟!!!موافقین ۰ مخالفین ۰

ها ها ها .....

 
Related imageموافقین ۰ مخالفین ۰