سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

حاج ابراهیم خان کلانتر (صدر اعطم )

Image result for ‫عکس حاج ابراهیم خان کلانتر‬‎


موافقین ۰ مخالفین ۰

صدر اعظم های دوره ی قا جار ....

 
Image result for ‫عکس امیر کبیر‬‎
همیشه یک صدر اعظم بود که برای کشور دلسوزانه انجام وظیفه کند .....

موافقین ۰ مخالفین ۰

کودک آزاری ....

فریاد کشیدن بر سر فرزندان و یا مجازات کردن جسمانی آنها را به انسانی حقیر و دلخور و سر در گم تبدیل میکند . برسر هر موضوع سماجت به خرج میدهند رفتارتان با فرزندانتان ملایم باشد .وقتی عصبانی هستید سکوت کنید و اول از هر کار یک لیوان  آب بنوشید .به آنها فرصت دهید تا مسائلشان را خودشان حل و فصل کنند Image result for ‫عکس بچه 8ساله‬‎. ==========================هرگز از فرزندانتان انتظار نداشته باشید که :همیشه نمره ی بیست بیاورند .انتظارات غیر ممکن را کنار بگذارید و همیشه بدانید که :فرزندان شما بیش از انتقاد به الگو و سر مشق نیاز دارند .=========================اگر نمیتوانید با فرزندان خود به درستی رفتار کنید حتما به یک روانپزشگ روجوع کنید ....====              به کودکان خود احترام بگذارید
موافقین ۰ مخالفین ۰

رعب و وحشت در بین مردم توسط بازیگران به وقت شام


Image result for ‫نمایش عوامر شام داعشی در پاسا‬‎

واقعا خجالت آوره چنین حرکتی بدون اطلاع مردم ....اگر خدائی ناکرده اتفاقی میافتاد کی جواب گو بود آقای ....؟؟؟!!!موافقین ۰ مخالفین ۰

ها ها ها .....

 
Related imageموافقین ۰ مخالفین ۰

ادوارد گیبون تاریخ نگار انگلیسی ...

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

استیون هاوکینگ

موافقین ۰ مخالفین ۰

ناو ملکه الیزابت :

موافقین ۰ مخالفین ۰

میمون گیبون :

موافقین ۰ مخالفین ۰

یوفو


موجودی به نام یوفو 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰