سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

مارسلینوس مورخ رومی که بود

تاریخ نگار یونانی تبار


ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

زنان عربستان ..


زنان میتوانند بدون موافقت یک قیم اقدام به گرفتن پاسپورت کنند .

ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بینی کوبیدن بهم در بعضی کشورها .....

چرا این مردم با کوبیدن «بینی» به هم سلام می دهند؟!


ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طنز نامه ...

اطنزی از موسی اسکانی

ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آداب ازدواج در افغانستان

افغانستان


ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اداب کانادائیها ...

کانادا کشوری با هزاران فرهنگ جور وا جور

ادامه مطلب...
۱۰ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اداب و رسوم ترکیه ...

ایا قصد سفر به ترکیه را دارید ؟


ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جشن فانوس چین...

جدیدا ایرانیها در شب چهارشنبه سوری  از این فانوسها استفاده میکنند...

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

گرجستان و آداب و رسوم آنها ....


Image result for ‫گرجستان چه ادابی دارند‬‎

 

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

گرجستان .....

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰