سوزان روشن
از خوانندگان لوس آنجلسی که از زمان رو کار آمدنش تمامی حرکات گوگوش را انجام میداد و یاد گوگوش را در دلها زنده میکرد


صدایش شبیه گوگوش بود و اولی که رو کار آمد همگان فکر میکردند که گوگوش هم به خوانندگان اونور آبی پیوست

اما این طور نبود ....او سوزان روشن بود

زاده ی       یکم  مهر 1346    تهران

9 ساله بود که به همراه خانواده ا به امریکا رفت

پدرش منوچهر روشن در ایران مدیر بهداری اداره ی برق و مادرش فرشته روشن خانه دار بود

یک برادر به نام پیمان دارد

از کودکی به خوانندگی علاقه داشت ...برادرش مشوقش بود ....ایرج قادری -هوشمند عقیلی -حسن شماعی زاده نقش مهمی در خوانندگیش داشتند16 ساله بود که توسط شماعی زاده به روی صحنه رفت

اولین آهنگش را هم حسن شماعی زاده ساخت اسم اهنگ خیلی وقته عاشقم نام دارد

با البوم دروغ نگو خود را به همگان معرفی کرد

دومین البومش بی بی عشق نام دارد در سال 1374 توانست به شهرت برسددر اجراهایش بیشتر لباس چرم میپوشید گوئی با کمپانیهای لباس چرم برای تبلیغ قرارداد بسته بود

او  به غذاهای دریائی علاقه دارد ....از این که با او شوخی کنند بسیار متنفر است

از زمانی که گوگوش به اون طرف آب رفت دیگر کمتر برنامه داشت و آهنگ میخواند


چرا که مردم در مصاحبه ای از او پرسیده بودند که چرا از خودت هنر ارائه نمیدی و سعی میکنی عین گوگوش برنامه اجرا کنی

او از این حرف مردم که در گفتگوی مستقیم  از شبکه اونور آبی پخش میشد بسیار ناراحت شد

و از مجری خواست
که دیگر در پخش مستقیم هرگز او را دعوت نکنند

سوزان روشن بسیار جذاب و زیباست است و متعقد است سن آدمی همونی است که مردم میبینند نه آن چه در شناسنامه حک شده است

سوزان روشن
پس از  رفتن گوگوش به لوس انجلس از صحنه کنار کشید و خیلی خیلی کم دیگر شعر و اهنگ میخواند

این نشانگر این است که دیگر مردم ممکن است با وجود گوگوش به او توجهی نکنند


و با رفتن گوگوش نقشه ی خیلی از کسانی که میخاستند برای گوگوش جانشین بیاورند نقش بر آب شد
هر کسی جایگاه خودش را دارد .
گوگوش هنوز با این که بسیاری از طرفدارانش را از دست داده ولی انصافا
هنرش قابل توصیف نیست و براستی هنرمند است و هیچکس نمیتواند جای او را بگیرد