بنیانگذار سلسله پهلوی رضا شاه پهلوی

رضا شاه پهلوی

زاده ی 24 اسفند 1256 خورشیدی در الاشت   سواد کوه مازندران

لقب هایش :

رضا خانسواد کوهی------رضا ماکسیم------رضا خان

رضاخان میر پنج

رضا خان سردار سپه

رضا شاه کبیر

نام پدر --------داداش بیگ سواد کوهی  یاور فوج سواد کوه بوده است

 نام مادر-------نوش آفرین آیرملو  اهل تهران و تا مرگ داداش بیگ در آلاشت ساکن بود


رضا شاه

از سال 1302 تا 1304 خورشیدی نخست وزیر ایران بود

از سال 1304 تا 1320 خورشیدی بنیانگذار دودمان پهلوی

پایان فرمانروایی قاجاریان آغاز دوران نظام پهلوی

رضا شاه در خانواده ای نه چندان ثروتمند بدنیا آمد و با تلاش و اراده ی خودش به مقامهای عالی دست پیدا کرد

او در دوران نوجوانی به نظام پیوست   مدارج عالی را یکی پس از دیگری طی کرد .

آن زمان مردم ایران فامیل نداشتند .

و فامیل را رضا شاه باب کرد که هر کسی را با نام فامیل بشناسند

کودتای 1299نیروهای عراق به فرماندهی رضاخان تهران را اشغال کردند.ابتدا در مقام وزیر به نا ارامیها را از بین برد

3 آبان 1302 رضاخان به فرمان احمد شاهقاجار به نخست وزیری گمارده شد

سال 1304 پادشاه ایران شد

سال 1320 پس از اشغال ایران  به دست متفقین با  اولتیماتوم بریتانیا مجبور به ترک وطن و واگذری سلطنت به ولیعهدش شد .

رضا شاه چهل روزش بود که پدرش را از دست داد . بعد از مرگ پدر مادرش نوش آفرین به تهران عزیمت کرد .

محل زندگیش در کودکی به عنوان زادگاه بنیان گذار پهلوی نامیده میشد امروزه موزه یمردم شناسی شهرستان آلاشت است

این منطقه آلاشت به شماره ی 867 ثبت ملی شده است .

رضا شاه شش ماهه بود که مادرش راهی تهران شد .

در راه تهران رضا شاه سخت مریض میشود با رسیدن به گردنه و کاروانسرای گدوک نوزاد یخ زده و مادر و سایر همسفران او را مرده پنداشتند

بنابر این او را از مادر جدا کرده به منظور دفن کردن او را بین چهار پایان گذاشتند تا فردا دفنش کنند

گرمای محیط باعث شد که نوزاد جانی بگیرد و اطرافیان را متوجه خود کرد .

همیشه این داستان را رضا شاه به خاطر داشت و زمانی که راه آهن شمال را درست میکرد

برای اطرافیان از جمله محمد علی فروغی و حسن اسفندیاری نقل میکرد

وقتی به تهران آمدند در سختی روزگار به سر میبردند

و مخارج آنها را تا هفت سالگی رضا خان به عهده ی سرهنگ ابوالقاسم آیرم لو بود

او در آن زمان به نام ابوالقاسم بیک خیاط قراقخانه بود

پس از مرگ او مخارج انها را سر تیپ نصرالله خان آیرم زندگی آنان را اداره میکرد .