Image result for ‫قرون وسطی عکسش‬‎عصر تاریکی --------قرون وسطی

این دوره تقریبا از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی ادامه یافت . نیمه ی اول این سالها که به ان عصر تاریکی میگفتند در اروپای غربی آموختن و اندیشیدن به مخاطره افتاد

در این دوران سراسر اروپا طعمه ی بیماریهای متعدد دسته ها و گروه های مسلح و ...بود .

به این خاطر به رشد و اموزش بهای چندانی داده نمیشد . زبان لاتین نیز تنها توسط گروه کوچکی از راهبه های منزوی و گوشه نشین صومعه های اروپا زنده نگه داشته میشد . از عصر تاریکی همیشه با اغراق یاد میشود .


اصطلاح عصر تاریکی به این دلیل بود که اروپا بعد از فرو پاشی تمدن روم در قرن پنجم از لحاظ فناوری -فرهنگی - و اجتماعی عقب گرد زیادی داشته است به خاطر همین پسرفت نیز به این دوره پسوند تاریکی داده شده بود . یک دلیل دیگر برای این نام گذاری کمبود منابع موثق در باره ی این دوران است


اما اکنون بیشتر ترجیح میدهند از لفظ اوایل قرون وسطی استفاده و از به کار گیری صفت تاریکی پرهیز کنند .

زمانی که غرب در حال دست و پنجه نرم کردن با عصر تاریکی بود کشورهای اسلامی در دوره ی طلایی شان در خاور میانه شمال افریقا و مناطقی از اسیا در حال پیشروی بودند . در این سالها کشورهای مسلمان زیر نظر خلفای بنی امیه و بنی عباس روزگار میگذراندند . با وجود همهی اینها بغداد به یکی از بزرگترین شهرهای جهان تبدیل شد و خلافت اسلامی به بزرگترین قدرت اقتصادی مسلمانان در این زمان در جامعه و صنعت به اوج رسیده بودند .


اروپا بعد از فروپاشی روم به سمت وحشی گری و جنگهای پیاپی رفته ..بعد از دو تیکه شدن امپراتوری از شهر روم تنها سایه ای باقی ماند و این شهر دیگر هیچ وقت مثل دوران اوجش در سالهای پایتختی نشد . بسیاری از مردم کوچ نشین بودند .


مردم در این دورا ن فقط نان و حریره میخوردند . اشپزی در این دوران شهرت بدی پیدا کرده بود . غذای مردم عصر تاریکی فقط نان و حریره نبود ولی دسترسی کمی به گوشت گاو --اسب --گوسفند و...داشتند . در این عصر مواد اصلی برای غذا در بریتانیا شامل تخم مرغ --نان --فرنی ---کلم پیچ ---شلغم ---و پنیر میشد

به طور کلی تنوع و مقدار غذای مردم در این دوره بستگی به این داشت که برداشت محصول در آن سال چه و چقدر باشد .


مردم در این دوران زیاد حمام نمیرفتند

صابون کالای تجملی محسوب میشد و حتی طبقات پول دار هم کم از آن استفاده میکردند و بیشتر ترجیح میدادند که برای از بین بردن بوی بد بدن به خودشان عطر بزنند . با این وجود حمام تعطیل نبود و عده ای هم حمام میکردند . مردم در این دوران به بهداشت فردی اهمیت نمیدادند .

وایکینگها دیر به دیر حمام میرفتند و انگلوساکسونها آنها را مسخره میکردند .


تحقیقات اخیر نشان میدهد که مردم از اهمیت شست و شو آگاه بودند و حتی معروف است شاه جهان در سفر هایش به مناطق مختلف انگلستان وان خود را هم همراه میبرد . با این که بیشتر حمام های امپراتوری روم در اروپا بعد از سالها بی توجهی قابل استفاده نبودند اما برخی از آنها در نهایت مورد باز سازی قرار گرفتند . در قرن 13 پاریس 32 حمام داشت ...پس اروپا به کثیفی ای که فکر میکنید نبوده است .


دراین دوران تفریحات مردم موسیقی ---شعر حماس---ادبیات هم طرفداران خود را داشت مطرح کردن معما هم در بین مردم رایج بود .