Image result for ‫عکس اوباما‬‎اوباما

این ماهی کع به ناماوباما نامگذاری شده از سرده ی tosanoides  است .  ماه ژوئن در منطقه ی حفاظت شده ی ملی دریایی پاباهانومو کواکیا  در هاوائی کشف شد .


دانشمندان متعقدند که :

این ماهی کوچک و رنگارنگ تنها ماهی بومی  این منطقه ی حفاظت شده است .

در باله ی پشتی این ماهی الگوی رنگ بندی منحصر به فردی دیده میشود که تداعی کننده لوگوی کمبین رئیس جمهور اوباما است       . نام علمی این ماهی هنوز اعلام نشده است .

ولی دانشمندان میگویند که :

برای تقدیر از فعالیتهای زیست محیطی رئیس جمهور آمریکا  از نام اوباما  استفاده خواهند کرد .

در جریان برگزاری یک صدمین سالگرد خدمات پارک ها ی ملی آمریکا بارک اوباما دستور داد تا مساحت منطقه ی حفاظت شده  یی ملی دریائی پاپاهائومو کواکیا  در هاوائی  چهار برابر شود تا به این ترتیب بزرگترین منطقه ی حفاظت شده ی  زمین در هاوائی ایجاد شود .


گفتنی است چندی قبل هم دکتر توماس پلات انگل شناس و استاد بازنشسته کالج سنت ماری ایالت ایندیانای آمریکا  کرم پهنی را کشف کرد و به خاطر باراک اوباما نام این رئیس جمهوری را روی آن گذاشت ...بیچاره اوباما


از آن جا که این کرم پهن از یک سرده و گونه ی جدید است .

پلات نام  بارک اوباما را برای آن انتخاب کرد .

به نظر من که نام اوباما را روی کرم گذاشتن

یک توهین بزرگ به اوباما است دور از ادب است .....