Image result for ‫امنیت پرواز از وب امریکائی‬‎

امنیت پرواز

تیر اندازی در ارتفاع 10 کیلومتری زمین و در میان یک پرواز -------یک جور آرزوی مرگ برای همه ی افراد داخل هواپیماست .


اگر شلیک مامور امنیت پرواز که معمولا برای جلوگیری از عملیات های تروریستی به صورت مخفیانه و به عنوان یک مسافر در پرواز حضور دارد .


خطای زیادی داشته باشد با گلوله های شلیک شده بعد از برخورد با بدنه ی هواپیما کمانه کنند . آن وقت است که مسافران در خطری جدی قرار میگیرند .

با وجود چنین خطراتی  ماموران امنیت پرواز هیچ ممنوعیتی برای جلو گیری از عملیات تروریستی ندارند .


ماموران امنیت پرواز فدرال آمریکا معمولا یک اسلحه  را در پرواز با خود میبرند .


؟آنها از گلوله هائی استفاده میکنند که برای اهداف نرم طراحی شده است . این نوع گلوله ها ی شکننده در اثر برخورد با هدف به قطعات ریز متلاشی میشوند .

ئر نتیجه :

بخش زیادی از انرژی جنبشی شان موقع برخورد و هنگامی که به جای ورود به داخل هدف در کنار آن متلاشی میشوند . به هدف وارد میشود

این یعنی این که گلوله میتواند جلوی تروریست را بگیرد و به او صدمه بزند .

اما نمیتواند به داخل جسم سختی مثل دیواره ی کابین نفوذ کند .


گارد امنیت پرواز تنها در پروازهای امریکائی مستقر نیست و بسیاری از کشورهای دنیا نیروهای مستقلی برای این منظور دارند.


در ایران هم از سال 1350 گارد امنیتپرواز تشکیل شده است . البته در سالهای 57 تا 63 فعالیت این گروه متوقف شد و اما از سال 1363 تا امروز گارد امنیت پرواز در آسمان ایران فعال است و تامین امنیت تمامی پروازهای کشور   را بر عهده دارد .