Image result for ‫عکس عهدیه خواننده قدیمی‬‎

عهدیه بدیعی 

متولد -----1329 تهران 

رشته ---حسابداری

مذهب -----بهائی

 عهدیه خواننده ای که بیش از هزار اهنگ خوانده است و اگر بعد از انقلاب ادامه داده بود اسمش در گینه ثبت میشد  اما متاسفانه به نام یک  بانوی هندی  ثبت شد .

عهدیه خواننده ی قدیمی ایران است که او هم پس از انقلاب جلای وطن کرد .

اوبیشتر برای فیلمهای فارسی آواز میخواند و بازیگران لب خوانی میکردند .

نام اصلیش همان عهدیه است . از  زمان کودکی در مجالس خانوادگی هنر نمائی میکرد .

او وقتی هشت ساله شد با تشویق مادرش رو به رادیو آورد و برنامه کودک اجرا میکرد .

مادرش برایش سرود میسرود و او در برنامه ی کودک اجرا میکرد روی هم رفته موفق بود .

بیشتر کسانی که عهدیه را دیده بودند میگفتند که او  روزی خواننده ی بزرگی خواهد شد .

همین طور هم شد 

در روز تولدش از ایشان سوال شد که : 

شما چند ترانه خوانده اید ؟

گفت : یکی از طرفدارانم در آلمان بهم زنگ زد و گفت من از شما 980 ترانه دارم .

با ترانه هائی که بعد از انقلاب  خواندم بیش از هزار ترانه اجرا کرده ام ...


عهدیه در فیلمهای فارسی بازی نکرد اما خواند . 

هنرپیشه هائی چون آذر شیوا --فروزان و چند بازیگر دیگر  در فیلمها لب خوانی میکردند .

8 ساله بود خواندن در برنامه ی کودک را شروع کرد . 

14 ساله بود که به برنامه ی گلها راه پیدا کرد . 

بعد از انقلاب ...

عهدیه در سال 1976 از ایران به اسپانیا رفت و در اسپانیا ازدواج کرد و خیلی سریع صاحب چهار فرزند 3دختر  یک پسر شد که همه شکل مادرشان هستند . 


عهدیه بعد از ازدواج ترجیح داد که بیشتر به خانه و خانواده بپردازد .

مدتی سرگرم کار بچه داری و خانه داری شد .

معتقد بود که تعلیم و تربیت بچه هام از همه چیز واجب تر و مهم تره


چند سالی به کلی  کارهای هنری را تقریبا کنار گذاشته بود .

ولی بعد دوباره شروع به خواندن کرد . 

سفر به ممالک مختلف و همکاری با سازمانهای مختلف در جهت اهداف خیریه کار کرد و کمک کرد . 


او در باره موسیقی گلها میگوید که :

موسیقی گلها جور دیگری است و با ارکسرهای  بسیار بزرگ اجرا میشد کار بسیار مشگلی بود .

برای این که یک ارکسر  50 نفره با خواننده به طور زنده اجرا میشد .

.همه ی آهنگهای برنامه ی گلها از صبح ضبط شروع میشد و تا 12 شب طول میکشید تا یک آهنگ ضبط کنیم گاهی مواقع که  شاید درست در نمیامد و میافتاد به روز بعد ....


عاشق شدم من در زندگانی -----بر جان زد آتش عشق نهانی 


ترانه خواندن با ریتم قر کرشمه را چگونه آغاز کردید ؟

15 -16 ساله بودم در یکی از استودیوهای رادیو ضبط میکردیم که یک ی دو تا از کارگردان فیلم فارسی به من پیشنهاد داد

برای فیلمهای فارسی آهنگ بخوانم ...


خواندم 

خیلی سریع کارگردانهای دیگر هم آمدند سراغم...

از قر و قمیش    نی ناش ناش   کافه ای  راضی بودید ؟

خیلی دوست نداشتم ولی وقتی قبول کردم که بخوانم باید هر 5 آهنگ فیلم را میخواندم . 

نمیتوانستم بگم اینو میخونم اونو نمیخونم 

اماگفتم که :

ترانه ها بعدا به صورت کاست نیاد بیرون .....

ولی : 

بعد از چند سال یکهو اینها همه آمد بیرون ...

ولی به طور کلی کار فیلم در هنر خواندن من در این راه به من کمک کرد .

برای این که من سبکهای مختلف آهنگ را میبایست اجرا کنم با

حالتی که هنرپیشه داره مکان و زمان و موقعیتی که داره را باید در خواندن نشان میدادم .