کودتای نظامی : در اصل واژه ای فرانسویست وکودتا سرنگونیه ناگهان دولت قانونی ---بعد از آن چهره های اصلی صاحب قدرت جا به جا میشود -Image result for ‫عکس پرویز مشرف‬‎

در کودتا از نیروی دولت موجود برای سرنگون کردن خود دولت استفاده میشود


پرویز مشرف

مشرف ژنرال پاکستانی بود او چهارمین  ژنرالی بود که کودتا کرد .

او کشور و قدرت را به دست میگرفت ...


مشرف یک کودتا چی بود .

او 12 اکتبر 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی نوار شریف نخست وزیر وقت پاکستان را بر کنار کرد و صاحب قدرت شد .


جالب این جاست که :

خود نوار شریف حکم فرماندهی کل قوای پاکستان را  به او داده بود .

دقیقا یک سال قبل از کودتای او این حکم را دریافت کرده بود .


در روز کودتا نوار شریف میخواست او را از سمتش برکنار کند و شخص دیگری را به جای او بنشاند .

مشرف در خارج از کشور به سر میبرد .با هواپیمائی بازرگانی به سمت فرودگاه کراچی پایتخت پاکستان پرواز کرد .ژنرالهای ارتش پاکستان از حکم بر کناریی مشرف خود داری کرده بودند .

در مقابل نوار شریف نیز به فرودگاه دستور داد ه بود به هواپیمای مشرف اجازه ی فرود ندهند

اما :

ژنرال های ارتش وارد عمل شدند و کنترل فرودگاه را به دست گرفتند تا هواپیمای مشرف که سوختش رو به پایان بود بالاخره  فرود بیاید

و ژنرال مشرف بر اوضاع مسلط شود .


بعد از زندانی شدن مزار شریف :

30 هزار نظامی در کانونهای  مهم فنی و صنعتی پاکستان مستقر شدند .و عملا کنترل اقتصاد کشور را در اختیار گرفتند .


پس از کودتا :

رفیق طراز رئیس جمهور وقت پاکستان در سمت خود باقی ماند . هر چند در سال 2001 مشرف با برگزاری انتخاباتی به ریاست جمهوری هم رسید اما :

پس از ترور بی نظیر بوتو در سال 2007 فشار احزاب اپوزسیون بر مشرف افزایش یافت و سر انجام سال 2008 او از مقام خود کناره گیری کرد.