Markar sa'at tower.jpg

این ساعت در یزد است ....

ساعت فردوسی

ساعت ماکار یک ساعت قدیمی است و ابتکاری یا وسیله ی قرار دادن حرکات روزانه نجومی که برای اندازه گیری و تعیین زمان از آن استفاده میشود این وسیله از قدیمی ترین اختراعات بشر است .


این ساعت را یک خیر   به نام پشو تن جی دوسابایی  مارکار   بنا کرده است در یزد ایران .

ساعت به ماکار مشهور است .


جالب این جاست که :

ماکار یک زرتشتی است که ساکن هند است . مجموعه ی این میدان دبیرستان مارکار ---پرورشگاه مارکار با هزینه ی این ساخته شده است .


هنوز که هنوزه برای هزینه های جاری آن از عمل وقف این شخص در گذشته استقاده میشود .


در بین مردم یزد شایع شده است که :

مقداری طلا در پی این ساختمان مخفی شده است که اگر تخریب شد  برای بازسازی ساعت  استفاده کنند .


ااین بازرگان نیکوکار پارسی ساکن هند بود که مال خود را وقف تاسیس امکانات رفاهی و آموزشی برای زرتشتیان ایران نمود

آثار بسیاری از بخشش های او در شهرهای کرمان و یزد و تهران مشهود است .


این ساعت عمومی بزرگ در میدان مارکار یزد  است .

از نظر مختصات جغرافیایی این ساعت دقیقا در وسط ایران قرار دارد .