در استان لرستان ----خرم آباد

گرداب سنگی

از آثار مهم تاریخی است در دوره ساسانیان  در میان بافت  قدیمی شهر خرم آباد واقع شده است .

این بنا دایره ای شکل است و به دور چشمه ای با استفاده از سنگ و ساروج  ساخته شده است . تا آب خارج شده از چشمه را ساماندهی کرده و سپس از طریق کانال آب چشمه را به نقاط مختلف شهر  خرم آباد منتقل کنند .


این گرداب سنگی در تمام ایام سال آب دارد . قطر این بنا 18 متر و محیط 256 متر مربع  با پهنای  3 متر  و ارتفاع  آن تا کف چشمه 18 متر است .


دارای یک دریچه  به ابعاد160ضربدر 90  و برای انتقال آب از گرداب به کانالها توزیع    میشود .

جزوه آثار  ملی ایران ثبت شده است .


در استان لرستان -----------خرم آباد

در مرکز شهر خرم آباد قرار دارد .


این اثر در میان بافت قدیمی  شهر در کنار میدان تختی واقع شده است .