تماشا خانه ی کولوسئوم

عمارتی است در رم که نبرد گلادیاتورها در ان صورت میگرفت بر روی دندان واقعی  کشیده شده است .

سازه ای که به دلیل ساختار عجیب و در عین حال زیبایش پس از قرن ها هنوز هم یکی از پر بازدیدترین بناهای رم می باشد، شهری که مملو از آثار به یاد ماندنی است اما آمفی تئاتر کولوسئوم مانند ستاره ای میان آن ها میدرخشد .


تماشاخانه ای که جزو عجایب هفت گانه ی جهان هم هست

در شرق شهر رم، شهر هنر و معماری ساخته شده است و یکی از بزرگ ترین آمفی تئاتر های کهن دنیا و بزرگ ترین تماشاخانه ی دوران امپراطوری روم باستان می باشد و هم اکنون هم از پربازدیدترین اماکن رم محسوب می شود،

مربوط به امپراتوری رم باستان است .کولوسئوم

 محلی بوده برای تماشای یکی از برترین سرگرمی های آن زمان یعنی تماشای گلادیاتور ها.

گلادیاتور ها افرادی قوی و پر دل و جرات بوده اند که با حیوانات وحشی و درنده می جنگیدند تا قدرتشان را نشان دهند،

حیواناتی مانند فیل، پلنگ، شیر، ببر، خرس و......


این نبرد ها همیشه خونین و مرگ بار بودند و تماشاگران از دیدن جنگ میان انسان و حیوانات لذت می بردند.

اغلب گلادیاتورها از بردگان بوده اند که ارزشی برای امپراطوری نداشتند و کسی از مرگ آن ها ناراحت نمی شد

بلکه

از تماشای مرگشان لذت هم می برند و یا آن ها افرادی بودند که به صورت داوطلبانه گلادیاتور می شدند و به ازای دریافت پول می جنگیدند، آن ها در جنگ هایشان از سلاح های گوناگون مانند شمشیر، گرز، سپر و خنجر استفاده میکردند .


این تماشاخانه به عنوان نماد رم شناخته می شود که همین سبب افزایش شهرت کولوسئوم هم شده است،

 آخرین نبردِ گلادیاتوری،

که در کتیبه های این ناحیه پیدا شده است در سال ۴۳۵ میلادی بوده است که جنگ و خونریزی را پایان داد.

دربی که جنازه ی گلادیاتورها را میبردند

نام خدای الهه مرگ رم نامیده میشود که : 

جنازه ی گلادیاتورهایی که در نبرد مغلوب و جانشان را از دست می دادند را از این دَر خارج می کردند