آذر نوش یادش که زاده ی سربلند گیلان بود در روح و دلمان ماندگار


شادروان موسی آذرنوش


ریاضی دان مشهور  در فروردین 1295 شمسی در رشت به دنیا آمد .

تحصیلات ابتدایی و دوره ی اول متوسطه را در زادگاهش طی کرد .

سالهای چهارم و پنجم شعبه ی علمی را در دارالفنون تهران گذراند .


و کلاس ششم متوسطه را با احراز رتبه ی اول در خرداد 1311 رشت به پایان برد و از اداره ی معارف گیلان به دریافت جایزه و عنوان فرزند لایق گیلان نایل آمد .


آذر نوش پزشگی قبول شد اما علاقه ی وافر او به ریاضیات در دانشسرای عالی ثبت نام کرد و در خرداد 1314 با کسب مقام اول در رشته ی ریاضی و علوم تربیتی دانشنامهی لیسانس خود را گرفت .


از سال 1315 تا 1359 شمسی به مدت 44 سال بدون وقفه به تدریس و تعلیم اشتغال داشت و از قبول پستهای اداری و مشاغل اجرائی شانه خالی کرد و کلاس درس را بر ریاست و معاونت ترجیح داد .


پس از هفت سال خدمت در مدارس پایتخت و دبیرستان نطام کرمانشاه به اداره ی فرهنگ استان گیلان انتقال یافت .

1322 تا 1325 در دبیرستانها و دانش سراهای مقدماتی رشت به تعلیم دانش اموزان پرداخت .


آذر نوش از بنیانگذاران مدارس خصوصی در ایران است .

دبیرستان آذر  را در تهران  تاسیس کرد که هنوز هم فعالیت دارد .