افتخار بزرگیست در راه وظیفه و خدمت به وطن جان خود را از دست دادن  حقا مصیبت بزرگی است .

این حادثه تلخ را به خانواده های این عزیزان از صمیم قلب تسلیت عرض مینمایم و امیدوارم هر چه زودتر علت این برخورد را مشخص کرده و به خانواده های ایشان  ابلاغ شود --

باشد که تصلای قلب خانواده Image result for ‫عکس کشتی سانچی از روزنامه همشهری‬‎هایشان باشد .

در گذشت شهادت گونه ی این عزیزان را به  رهبر معظم انقلاب و خانواده هایشان و ملت ایران تسلیت عرض مینمایم ...

 

بار دیگر کشور مان عزا دار عزیزانی شدند که در راه خدمت و انجام وظیفه جان خود را از دست دادند .

خیلی سخت است که کسی به خوبی و خوشی از خانواده جدا شود و ناگهان درگیر حادثه ای بشود و کشته شود . خدا نصیب هیچ خانواده ای نکند بسیار سخت است . بچه هائی که منتظر آمدن پدرشان بودند مادر چه جوابی به آنها بدهد ؟ چه جوابی دارد که بدهد ؟ Image result for ‫کشته شدن 32 خدمه عکسش‬‎چگونه بگوید که دیگر رنگ پدر را نخواهند دید .

سخت است برای مادری که منتظر  بازگشت پسرش باشد اما ....

خدایا چگونه این فقدان را میتوان تحمل کرد ؟چگونه پسرش را تشخیص دهد ؟ چگونه ؟؟؟؟؟؟

فاجعه ی تلخ و ناگواری بود . این بلائی بود که بر سر 32 خانواده  آمده است . 32 خانواده امسال عید رنگ عزیزان خود را نخواهند دید

خدایا چه غم انگیز است سر سفره ی هفت سین امسال این عزیزان حضور نداشته باشند . Image result for ‫کشته شدن 32 خدمه عکسش‬‎

خدایا صبر به تمامی این خانواده ها بدهد که بتوانند چنین غم بزرگی را تحمل کنند .

سال خروس بدترین سال برای همه ی ایرانیان بود امیدوارم هر چه زودتر  این یکی دو ماه هم تمام بشود و برود .

چه سال بدی برای همه ی ما بود .

یک طرف زلزله یک طرف کشته شدن دانش آموزان و کشته شدن مردم به خاطر گرانی و حالا دریا ...

 

برخورد کشتی ای به کشتی Image result for ‫کشته شدن 32 خدمه عکسش‬‎نفتکش ایرانی باعث کشته شدن تمام خدمه کشتی شده است .

چرا ؟ علت چی بوده ؟ چرا این چنین شد و خیلی دیگر از این  سوالات ؟؟؟!!!!

امیدوارم هر چه زودتر مشخص بشود چرا چنین اتفاقی افتاده است ؟چه چیز باعث چنین حادثه ی دلخراشی شده است ؟ چرا نتوانستند امداد رسانی  کنند یعنی نمیتوانستند یک جوری این آتش را مهار کنند و جلوی این فاجعه را

بگیرند .

چرا حتی یک نفر  زنده نماند ؟ دست کسی یا کسانی در کار بوده است ؟ امیدوارم هر چه زودتر مشخص بشود

و خانواده ها مرحمی بر روی زخم دلشان باشد .