Image result for ‫عکس برج تهران از سایت خارجی‬‎

همیشه احتمالات را در نظر بگیرید ....

زلزله تهزان ( هواشناسی ایران )

بارها و بارها در صدا و سیما گفته شده که زلزله ی مهیبی  در تهران اتفاق خواهد افتاد .

همه این را شوخی میپنداشتند و میگفتند غیر ممکنه و دارند مردم را میترسانند که تهران را خلوت کنند .

غیر ممکن وجود ندارد  چرا که اگر خداوند اراده کنه یک شبه کل دنیا را نابود خواهد کرد .

پس هر چیزی امکانش هست . ما باید همیشه آماده باشیم و همیشه احتمالات را در نظر گرفت .


تهران  در زمان فتحعلی شاه قاجار :

آخرین زلزله ی تهران دو قرن پیش 7/1 ریشتر  که حداقل 45 هزار کشته داده بود .


در عصر فتعلی شاه قاجار در سال 1246 قمری معادل 1830 میلادی آخرین زلزله مهیب تهران رخ میدهد .

این زلزله در اثر حرکت گسل مشا و  با بزرگی 7.1 ریشتر مربوط به 177 سال پیش است .


بر اثر این زلزله مناطق شمیرانات و دماوند تقریبا به طور کامل ویران شد و حدود 70 روستا در شرق جاجرود از بین رفتند .


در پایتخت حتی یک خانه از آسیب در امان نماند . بخشی از کاخ و بازار فرو ریخت و ساختمان سفارت انگلیس به سختی آسیب دید .


بر اساس برخی گزارش ها در پهنه شمیرانات 45 هزار نفر کشته شدند .


شاید در تاریخ حیات تهران . این بزرگترین زلزله ای باشد که در دوران قاجار به وقوع میپیوندد .