سلسله ی نعمت اللهی 

سید نورالدین شاه نعمت الله ولی :

از القاب و عرفای مشهور قرن هشتم و نهم هجری است . 

نعمت الله ولی متولد ------روز دوشنبه چهاردهم ربیع الاول 731 هجری قمری در شهر حلب 

فوت او -------پنج شنبه 23 ماه رجب 832    صد سال عمر کرد و در کرمان دفن شد 

بعد از او پسرش به قطبیت سلسله نعمت الهی رسید 

 همسر او ----نوه ی میر حسین هروی   پرسنده سوالات گلشن راز   بود

ثمره ی ازدواجش یک  فرزند به نام برهان الدین خلیل الله  متولد 775 هجری بود که پس پدر به قطبیت سلسله ی نعمت اللهی رسید .

هفت سال به مرشد خود شیخ عبدالله یافعی خدمت کرد . 

نعمت الله توجه خاصی به منافع عام المنفعه داشت و در برخی از شهرها ی ایران ماهان -کرمان - ابرقو -وتفت یزد اقدامات عمرانی مانند احداث ساختمان - باغ و حفر قنات  انجام داد که هنوز عمارت شاه ولی در تفت یزد  باقی مانده است . 


از شاه نعمت‌الله ولی آثار و تألیفات متعددی بجا مانده‌است از جمله کلیات اشعار، رساله‌ها و شرح لمعات  که دکتر نوربخش انتشار داده شد. 


سلسله ی نعمت اللهی یکی از طریقت های تصوف است که توسط ایشان در قرن هشتم هجری ایجادشده است .


کلمه نعمت الهی -از نام شاه نعمت الله ولی گرفته شده است . در دوران ایشان پیروان او را نعمت اللهی میخواندند . این عنوان به کسانی که بعد از وی از عقاید و روش صوفیانه وی تبعیت کردند داده شده 


قبل از شاه نعمت الله نام طریقت همنام با قطب وقت بوده چنانچه در زمان معروف کرخی به معروفیه و در زمان جنید بغدادی به جنیدیه مشهور بوده است .