Image result for ‫عکس نقشه ی ایران در سال 1192‬‎

شتر نشسته نماد گنج است و با موارد خاص با ارزش است .

نقشه ی ایران :

حدود 200 سال پیش تا وقوع انقلاب اسلامی ایران مرزهای کشورمان کوچک و کوچکتر شده است چرا که :

در گذشته به راحتی به بیگانگان باج داده ایم ؟


سال 1192

شکست ایران در جنگهای اول ایران و روسیه ی تزاری 

مناطقی که از ایران جدا شد 1- قره باغ 2- بخش های گرجستان 3 - باکو 4 - داغستان 


سال 1206 

شکست ایران در جنگهای دوم ایران و روسیه ی تزاری 

مناطق جدا شده : بخشهائی از قفقاز 2- بخش هائی از آذربایجان 3- نخجوان  ایروان


سال 1235

فشار انگلستان به ناصرالدینن شاه پس از اشغال بندرهای بوشهر و خرمشهر و جزایر ایرانی خلیج فارس توسط انگلستان

هرات و مناطق وسیعی از افغانستان جدا شد


سال 1249 

سیاست انگلستان برای ایجاد منطقه ی حائل میان ایران و هندوستان با حاکمیت 

بخش های جنوبی افغانستان جدا شد 


سال 1260

تصرف مورد مناقشه توسط روس ها پیش از پیمان نامه ی تعیین مرزهای دو کشور 

بخشهائی از مناطق آرال 2- سمرقند 3- بخارا 4- تاشکند 


سال 1283 

سیاست انگلستان برای ایجاد منطقه ی حائل میان ایران و هندوستان - این بار با حاکمیت مک ماهون 

بخشهائی بزرگ از بلوچستان جدا شد 


سال 1293


ضعف اقتدار درونی ایران و اشغال بخشهائی مختلف کشور توسط  :

انگلیس .روس .ها . آلمانی ها و عثمانی ها در جنگ جهانی اول  

نتیجه قحطی بزرگ در ایران -مرگ 8 میلیون ایرانی از گرسنگی --تشکیل پلیس جنوب توسط انگلیس برای سرکوب مردم و جلوگیری از نفوذ روس ها به مناطق جنوبی 


سال 1320


حمله ی انگلستان و شوروی به ایران به بهانه ی حضور مستشاران آلمانی در ایران 


سال 1350

از نخستین افرادی که استقلال بحرین از ایران را به آل خلیفه تبریک گفت : محمد رضا پهلوی شاه ایران بود .

زیرا پهلوی شدیدا منکی به قدرتهای خارجی بود برای باز گرداندن بحرین نیز متوسل به انگلیس -آمریکا -و سازمان ملل شد .

که این اقدام نتیجه ی عکس داشت !


با وقوع انقلاب اسلامی ایران و طمع دشمنان به حمله و تجربه ی ایران صدام حسین با چراغ سبز آمریکا و شوروی و حمایتهای مالی و تسلیحاتی از چند ده کشور دیگر به ایران حمله کرد 


هیچ زمینی از ایران جدا نشد 2- هیچ امتیازی به دشمن داده نشد .

البته دشمن خرمشهر را گرفت اما پس گرفتیم با تجربه و درایت نیرو های نظامی 


سال 1396وقتی یک ملت زیر سلطه ی فرهنگی سیاسی اقتصادی و نظامی یک قدرت بیگانه باشد مجال رشد و حرکت به سمت آرزوی خود را پیدا نمی کند . اما انقلاب و جنگ تحمیلی چیزی در دل این ملت جوشید که برکات و ارزشش برای امروز و فردای این ملت از همه چیز بالاتر است و آن احساس اتکا به نفس -احساس عزت - احساس استقلال - احساس خود باوری ملی عظیم و احساس اعتقاد به این بود کهئ اگر یک ملت حول محور ایمان به خدا و عمل صالح جمع شوند معجزات نشدنی یکی پس از دیگری قابل شدن خواهد شد . رهبر انقلاب