Image result for ‫آپارات زلزله زدگان پول گرفته اند‬‎

چندی پیش فیلمی در دنیای  مجازی پخش شد که : 

حکایت از وضع آشفته مردم زلزله زده میکنند . 

امروز گفته میشود که زلزله زدگان به جای کانکس پول گرفتند و همه ی آنها سر و سامان گرفتند . 

آیا به راستی زلزله زدگان پول گرفته اند؟ 


باور کردنی نیست با اون چادر غرق در آب ....

گفته میشود 5 میلیون تومان در شهر  و در روستا 3 میلیون تومان  گرفتند  و در چادر ماندند .

ترجیح  دادند پول بگیرند . 

چه طور چنین چیزی ممکن است ؟ 

چه اتفاقی  باعث شده که خانواده ای حاضره  در چادر آب گرفته با این همه بدبختی داخل چادر زندگی کنه ولی نره به کانکسی که آب هست برق هست مرتبه همه چیز هست  توی پارکه ؟؟؟!!!

جواب داده میشود که فامیلها دور هم جمع شده اند . بخشی از این چادرها بیشتر به جای انباری استفاده میشود . 

گفته می شود در هیچ روستائی کمبود کانکس نداریم .

آیا واقعا در هیچ روستائی کمبود کانکس نداریم ؟ پس اون فیلم که چادر زلزله زدگان پر آب بود و در دنیای مجازی پخش شده  چیه ؟ اگه واقعا کمبود نداریم ؟!

در هر صورت زلزله زدگان نباید فراموش بشوند . 

بعد از چهار ماه اگر خانواده ای سرو سامان نگرفته باشد واقعا بی کفایتیه مسئولینه