مادر عزیزتر از جانم روزت مبارک ....تقدیم به کسانی که از یاد مادران خود غافلند ...


مادر روزت مبارک 

همیشه و همه جا مادران نقش به سزائی در زندگی بچه ها داشتند و دارند . 

همه جا کامنت از مادر و روز مادر گذاشته شده است . 

به راستی که حق مادر است که از او به بهترین شکل ممکن قدر دانی شود . 

اما :

آیا شما تاکنون برای مادران سالخورده ی خود هم کاری انجام داده اید ؟ 

منطور مادر بزرگ های شما .....

حالا فرق نمیکند مادر بزرگ مادری یا پدری ؟

برای آنان چه کرده اید ؟ 

آیا به یادشان بوده اید ؟ 

آیا مادرتان به یاد مادرش بوده ؟ 

آیا مادرتان به دیدن مادرش رفته ؟ 

آگه نرفته تا حالا شده به او بگویید چرا ؟ 

یا این که مشوقش شده اید که به دیدن مادرش برود ؟ 

براستی این کار را کرده اید ؟

اگر نه چرا ؟؟؟!!!

این چراها و چراهای دیگر همه و همه ننگ بچه هائیست که از یاد وخاطره ی مادرشان غافل شده اند .....

براستی چرا برای یک بار هم که شده کامنت برای مادر بزرگ های خود نمیگذارید ؟

چرا از او قدر دانی نمیکنید ؟ مادر شما دستپخت همان مادر بزرگ است پس چرا ؟

چرا این قدر فاصله باید باشد ؟ 

نکند از این که زیاد عمر کرده ناراحت هستید ؟ عمر دست خداست تا او نخواهد برگی از درختی نمیفتد .

توئی که این را میخوانی ....آری تو 

آیا روزی مادر نخواهی شد ؟ آیا روزی جزء سالخوردگان نخواهی بود ؟ 

چرا دوست دارید او را داخل یک آسایشگاه بگذارید ؟ واسه چی ؟

واسه این که راحت برید بگردید ؟ به خانه شما نیایند ؟ چیه پیرند 

کلاس ندارند؟ اگه نه پس چرا ؟

از نفرین مادران و مادر بزرگ و پدر بزرگانتان غافل نشوید . هزاران پرسش هزاران سوال ؟؟؟؟!!!!!

امان از دست اولاد ناخلف .....


آیا مادران شما مادر ندارند ؟ آیا از بته عمل آمده اند ؟ چرا این قدر بی رحمی ؟ چرا این قدر بی وفائی ؟ آیا عاقبت شما ختم به خیر میشود ؟ آیا شما با نرفتنبه دیدن مادر سالخورده ات چیزی را به دست آورده اید ؟ فقط و فقط نفرین او را برای خود خریده اید ...


همه ی آیاها فقط از یک چیز سر چشمه میگیرد .....شیر پاک خورده 

اگر به دیدن مادرت در روز مادر نرفتی تا نمرده برو و سعی کن از دلش تا آن جا که ممکن است در بیاورید و گر نه حسابت با کرام الکاتبین است ...


آن وقت است که دیگر از دست  هیچ کس برایتان هیچ کاری ساخته نیست .

مادر بزرگ ها چشم به راه شما عزیزان هستند از یادشان غافل نشوید و نفرین آنها را بر سر زندگیتان نیندازید .

شنیده اید میگویند اینها نفرین شدگانند ؟نفرین شدگان شماهایی هستید که غافل شده اید از وجود پدر بزرگا و مادر بزرگا 


کسانی که پشت سرهم بد میاورند بروند علت را جویا بشوند .

چرا پدر و مادرها نفرین میکنند ؟ چرا ؟ چون از دست اولاد های نا خلف خود راضی نیستند . 

خیلی کم نفرین میکنند اما امان از وقتی که دلشان بشکند شاید نفرین نکنند اما اون خدای بالا سر ناظر تمامی حرکات زشت و ناپسند ما بچه ها هست . از قهر خدا بترسید ....


در حقیقت اگر توانستید از  سالخوردگان درون خانواده ات دلجوئی کنی مردی .....

به دیدنشان بروید  روز مادر به به آنها تبریک بگویید 

هر کنشی واکنشی دارد 

هر عملی عکس العملی دارد 

من الله التوفیق 

حق نگهدارتان-------------------------------------------مادر روزت مبارم