پی گیری مطالبات مردم هر منطقه وظیفه ی نمایندگان اون شهر و استان در مجلس شورای اسلامی هست ولی نمایندگان اصفهان این چند سال همه کاری کردند جز پیگیری مطالبات مردم به خاطر همین مردم مجبور شدن خودشون مطالباتشون را درخواست کنن و علی رقم تاکید معاون استاندار و فرماندار اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن تجمع صدها نفر در محل حاضر بودند

شعار مردم شهید پرور اصفهان 

زاینده رود را پس بدید به اصفهان نفس بدید 

کشاورزان معترضند به خاطر بی آبی

وعده های تو خالی توهین به عزت ماست 

آب زاینده رود حق مسلم ماست