ریزش زیاد و غیر طبیعی مو ---تمایل زیاد به خوردن مواد قندی و چربی ---سر دردهای شدید  ناگهانی ---کاهش حافظه

موارد فوق نشانه ی بیش از حد هورمون کورتیزول در خون میباشد که از عوامل اصلی سکته است .


روی زمین نخوابید .چرا ؟ زیرا دانشمندان معتقدند که موقع خوابیدن باید حداقل 30 سانتی متر با زمین ارتفاع داشته باشید چون گرانش زمین باعث پیری زود رس ایجاد چین و چروک و افتادگی اندام میشود .