برای خرید به بازار میروید . آجیلهائی میبینید که درشت و خوب و تر و تازه به نظر میرسد . آیا باید به ظاهرش توجه کنیم ؟ آیا  بهداشتی است یانه؟

چگونه بفهمیم ؟ 

اما براستی چگونه بفهمیم که این آجیل بهداشتی است یا غیر بهداشتی ؟

خیلی راحت میتوانید :


مقداری آجیل را در مشت خود بریزید و کمی منتظر بمانید . سپس آجیل را خالی کنید . اگر روی دست شما رنگ پس داده باشد . نسانه رنگ شدن با مواد شیمیائی و غیر بهداشتی است ! پس نخرید ...