Image result for ‫ضرب المثل آب زیر کاه عکس متحرک کارتونی‬‎

آب زیر کاه 

آب زیر کاه صفت آدم های حیله گر است . از این آدمهائی که هیچ وقت سر از کارشان در نمی آوری و اگر یک لحظه از آنها غافل شوی ممکن است دورت بزنند و یک نقشه ی درست و درمان برایت بکشند اما جالب است بدانید که :

اصطلاح آب زیر کاه از کجا آمده است .

آب زیر کاه حیله ای بود که قبیله ها و اقوام ضعیف تر در برابر حمله ی قوی تر ها به کار میبردند . 


یعنی وقتی نمیتوانستند با جنگ پا یا پای و تن به تن دشمن را از پای در بیاورند به چنین حیله ای متوسل میشدند.

در ایام قدیم در مناطقی که مزارع گندم وجود داشت و دیدن کاه و خرمن های آن طبیعی جلوه میکرد در زمان حمله دشمن نهر بزرگی از اب با یک باتلاق 

بزرگ را در مسیر حرکت دشمن درست میکردند و روی آن را به خوبی با دسته های کاه میپوشاندند تا چیزی معلوم نشود . 

وقتی دشمن در مسیر میخواست از روی آن عبور کند سربازان به داخل باتلاق  یا رودخانه می افتادند و  با آن دم و دستگاه و زره و خودشان در آن گیر میکردند .

البته این حیله بیشتر در داستانهای فولکلور قرون وسطای اروپا استفاده شده و بعید به نظر میرسد در واقعیت کاربردی داشته باشد . 

آخه کدام آدمی میاید  بره روی یک دسته کاه و نفهمد که زیرش یک رودخانه یا باتلاق هست اونم رودخانه یا باتلاقی به این بزرگی که بخواد آدم را غرق یا گرفتار کند . 

بعدشم با فرض به این که واقعا این طوری باشه وقتی یکی دو نفر پا روی دسته کاه گذاشتند و به فنا رفتند بقیه میفهمند که 

اون جا یک خبری هست و بقیه ازیک طرف دیگر میرن ما که فکر میکنیم یک لشگر از خنگ ترین آدم ها را هم نمیشود با این کلک غرق کرد .