خون مارمولک -موش مرده --لجن --نان کپک زده .....


پماد موضعی 

مصریان باستان سیستم پزشگی منظمی داشتند . 

آنها پزشگان حاذقی داشتند که این سیستم را اداره میکردند . 


اااااااااااما روش های متداول آنها برای درمان همیشه هم کامل و قابل قبول نبود .

آنها از خون مارمولک بدن موش مرده ---لجن --گل ولای ---نان کپک زده برای ساختن پماد موضعی استفاده میکردند . 


عجیب ترین و مشمئزکننده ترین این مواد مدفوع حیوانات و انسانها برای درمان بسیاری از بیماریها بود .

براساس آ؛ن چه در تاریخ 1500 سال پیش از میلاد آمده است که :

فضله خر --اسب --مگس و آهو برای درمان مورد استفاده قرار میگرفته ...


بخصوص برای دفع اثرات ارواح خبیث با وجودی که استفاده از این مواد دل بهم زن باغث ایجاد عفونت های زیاد و بروز بیماری کزاز میشد .

اما :

شواهد نشانگر این است که این روش ها زیاد هم بی تاثیر نبوده 

امروزه محققان به این نتیجه رسیدند که :

میکروفلای موجود در برخی از فضله های حیوانات دارای آنتی بیوتیک های موثری است .