Image result for ‫خفاش بالدار مکزیکی‬‎


خفاش

تگزاس یک کشور بزرگ است دومین ایالت پهناور آمریکا و پر از شگفتی های عظیم 

میلیونها خفاش دور هم جمعند  شبیه کندوی زنبور عسل 

اجتماعی از یک گروه بزرگ پستاندار 

خفاشها هر ساله برای زاد و ولد به تگزاس میایند و بزرگترین کلونیها این جا در تگزاسه 


صدها و میلیونها خفاش هستند که روی هم میخزند .

خفاشها عاشق گرما هستند .بدنشان حرارت خیلی زیادی تولیدمیکند  درست مثل یک رادیاتور   بزرگ زنده 


این گرما  شرایط مناسبی را برای بزرگ کردن بچه ها پیدا میکند . 

وقتی شب فرا میرسد خفاشها از خواب بیدار میشوند . دسته های میلیونی برای غذا خوردن به راه میافتند 

ده تا دوازده میلیون شکارچی این جاست . هر خفاش هر شب به اندازه ی وزن بدنش میتواند غذا بخورد .


خفاشها هر چه سر راهشان باشد میخورند حشرات-پروانه ها پشه ...

با وجود تعداد زیاد خفاشها حشرات هیچ شانسی برای زنده ماندن ندارند . 


خفاشهای مکزیکی که به تعداد میلیونی ظاهر میشوند یکی از بهترین ارتشهای شکارچی دنیا هستند و بدون شک مرگ آفرینند .