Image result for ‫عکس آغا محمد خان قاجار‬‎


آغا محمد خان و علت اخته شدنش 

آغا محمد خان 

در سن یازده سالگی به دلیل اینکه چهره جذابی داشت توسط خواجگان حرمسرای عادلشاه – حاکم مشهد- در حال معاشقه با یکی از همسران وی دیده شد و به دستور عادلشاه که از بستگان محمود افغان بود – به روایتی پسر عموی محمود افعان بود – اخته گردید.


 آقا محمد خان

 در سن 11 سالگی چون چهره ی زیبا و جذابی داشت توسط خواجگان حرمسرای عادلشاه حاکم مشهد در حال معاشقه با یکی از همسران عادلشاه دیده میشود . 

عادل شاه که از بستگان محمود افغان بود وبه روایتی پسر عموی محمود افغان بود  اخته میشود  . 

اینگونه کاری میکند که تا ابد دیگر دست به چنین کاری نزند .


آن چه در مورد آغا محمد خان گفته میشود قبل از بلوغ اخته میشود .

با آن که تمایل جنسی نداشته اما حرمسرای بزرگی داشت .

 و خلق آرام و افسرده ی او باعث شدئ  بسیار کتاب بخواند و حتی در جنگها  کتابخانه خویش را با خود می‌برد. 

بسیار خشگ و متعصب و خشگ بود سنگدل و بی رحم و عقده های وا خورده روانی و جنسی هر روز او باشد .و شاید همین اخته شدن باعث فجایع شهر کرمان  باشد . 

تاریخ این فجایع شهر کرمان را این گونه روایت کرده است که :ر

در  اواخر تابستان همان سال قشون آقا محمد خان به کرمان نزدیک گشت. 

همه مردم کرمان بر آن عقیده بودند که قشون شاه قاجار در سرمای زمستان کرمان دوام نخواهد آورد و سرانجام مجبور به ترک آن دیار خواهند شد و برای همین هر شب بر بالای ابروج کرمان مردم شعر می‌خواندند و فحش‌های رکیکی نسبت به شاه قجر خطاب می‌دادند و او را مورد تمسخر قرار می‌دادند این فحش ها خان قاجار را خشمگین تر کرد.


وی روزها از ببرون دروازه شهر مردم را تهدید می‌کرد که در صورتی که به این کار ادامه دهند،

 حمله سختی به آن شهر خواهد کرد و دیگر مثل بار قبل نخواهد بود.

 آقا محمد خان چنان به خشم آمد که پس از نفوذ به شهر که بر اثر خیانت تعدادی از نگهبانان روی داد، دستور داد که کوهی بلند از چشمان مردم کرمان پیش روی وی بسازند. بدستور وی تمام مردان شهر کور شدند و بیست هزار جفت چشم بوسیله سپاه قاجار تقدیم خان شد.

همچنین آغامحمدخان سربازان خود را در تجاوز به زنان شهر آزاد گذاشت و جنایتی عظیم را رقم زد. 

اموال مردم به تاراج برده شد و حتی کودکان نیز به اسارت گرفته شدند.

  در چین باستان هم اخته کردن انسانها اثرات نامطلوبی بر جای میگذاشت ...

خواجه ها بیضه هایشان را با خود در یک کیسه جابه جا میکردند .

برای این که زمانی مردند با تمام اجزای بدنشان دفن شوند ودر آن دنیا کامل باشند . 

این نهایت بی رحمی در مورد انسانهاست که در زمان عثمانی هم به وفور اخته کردن رواج داشت .