Laurie's crocodile in the garden.jpg

تمساح آب شور استرالیا گرانترین پوست را دارد ....مارک ایفن از پوست این تمساح تهیه میشود .

تمساح  

تخم گذار است همیشه زیر آب نمیماند و برای تخم گذاری به خشگی میاید . 

به گروه چهار اندامان از تیره ی تمساحیان تعلق دارد .در سراسر مناطق از جمله آفریقا -آسیا- آمریکا و استرالیا   زندگی میکند . 

و اما تمساح آب شور استرالیا .....

 یکی از بزرگترین درندگان دنیاست . 

محل زندگیش شمال استرالیاست . 

تخم گذار است و تخمهایش را در خشگی که حدود 50 تخم است را میگدارد و تمساح ماده از آنها نگهداری میکند . 

تمساح آب شور ااسترالیا یکی از گرانترین پوستهاست . 

چرا که :

طرحهای کنارش کوچکتر و دایره مانند هستند و مخصوصا برای کیف دستی خانمها خیلی مناسب است  . 

چون که :

باعث میشوند کیف براق تر و زیباتر بشود و خریدارهای  زیادی دار ند .

از مارکها بسیار معروفی که از این نوع پوست کیف درست میکنند مارک ای فن 

کیفهای ایفن در فروشگاههای خیلی خاصی در دنیا به فروش میرسد .

اما :

برای مشتریا ن خاص خود  کیف مخصوص خودشان را طراحی میکند بدین معنی که :

مشتری خا صشون مثلا میگوید که چه شکلی کیف دوست دارد آن را برایش طراحی کرده باب میلش و به او تحویل میدهند .

البته :

این که گفته میشود خاص یعنی از مشتریان همیشگی شان باشد و یا دست کم 3 تا 4 کیف از آنها خریداری کرده باشند .


3 تا 4 کیف یعنی جیبتان کلا خالی میشود این قدر گران است این مارک کیف . 

قطعا :

به مشتریانی که کارهای اصلی مجموعه  را نمی شنا سد یا ارزششون نمیدانند خدمات ارائه نمیشود .


در مزرعه محل پرورش این نوع تمساح است و هر ساله هزاران تمساح را پرورش داده و میکشند و پوستشان را جدا میکنند . 

تمساح نر  بهتر هستند چرا که زودتر رشد میکنند .

 

تمساح های پرورش یافته  بوسیله ی طنابی که به فک بالائی میاندازند میگیرند .

اکثر تمساح ها ار تخم هائی که در طبیعت گذاشته میشوند جمع میشوند .


40 سال پیش تمساح را به خاطر پوستش شکار می کردند . تا حدی که داشت منقرض میشد .

از آن زمان به بعد محدودیتهای شدید شکار تمساح آب شور باعث رشد مزرعه های پرورش تمساح به منظور تامین پوست مورد نیاز برای مد شدند.


جمعیت تمساح ها اینک دو باره افزایش یافت . صاحبان زمینها محل  سکونت تمساح را محافظت میکنند .

چرا که :

تخم جمع آوری شده برای آنها تولید در آمد میکند .

  تمساح   گیاهان را میشکافد و داخلش تخم میگذارد .


هر لونه بیش از 50 تخم در آن است و مادرشان دم لونه یا یه جائی همون نزدیکه میماند .

تمساح 4-5 متری میتواند در نیم متر آب مخفی شود . و اگر دقت نکنند تکه تکه میکنند .


تعداد تمساح ها خیلی زیادند واگر همشون از تخم در آیند میمیرند .

چون تمساح های بزرگتر میکشند آنها را 


بهترین راه محافظت از اون  اینه که قیمتش را بالا ببرند .

با برداشتن تخمها از آنها محافظت میکنند اینها حیوانات خطرناکی هستند .


بهترین راه حفاظت از حیوانهای خطرناکی مثل این که از لحاظ اقتصادی ارزششون را بالا ببریم .


برای هر کیف دو تمساح لازم است . 

بابت هر تمساح هزار دلار پرداخت میشود . 


جوجه های تازه از تخم بیرون آمده خطرناک هستند و گاز میگیرند .

از  پوست تمساح کفش -چکمه -کیف - .....تهیه میشود ..


تخمها را از مزرعه داران میخرند . 

تخم ها را داخل ماشین جوجه کشی میگذارند تا در دمای خاصی نگهداری شود و تبدیل به حیوان نر شود .


این حیوانهای تازه از تخم بیرون آمده روزی تبدیل به کیف میشوند .

به قدری از اینها باید خوب نگهداری  باید شود که بر روی بدنشان یک زخم کوچک هم نیفتد چون اگر زخم شود دیگر    به هیچ دردی  نمیخورد . 

پلاستیک مشگی لب استخر میکشند تا تمساح ها خودشان را زخمی نکنند . 


ا از این نوع تمساح ها برند هایی چون قوچی - لوئی بیتون-پرادا-هرمز  بهترین کیفها را میفروشند . 

در عین حال باید کیفیت هم درجه یک باشد برای همین پوست باید سالم سالم باشد . 

تنها تمساح های نر را پرورش میدهند چون سریعتر رشد میکنند در 4 سالگی آنها را میکشند .

در این سن پوستشان به اندازه ی کافی عریض شده است .                                                                                                                                           

                                                                             برگرفته از یک مستند  ناهید--ع