ارگ بخارا زیر چرخهای انقلاب اکتبر له شد .

ارگ بخارا


ارگ بخارا ذوزنقه ای شکل است محیط دیوار خارجی 789/6 متر است . 

و مساحتی بالغ بر 3/96 هکتار را در بر میگیررد 

بلندی دیوار ه ها بین 16 تا 20 متر متغیر است . 

قلعه ی بسیار بزرگی است که در مرکز شهر بخارا قرار دارد . 

بمباران ارگ در سال 1920 توسط بلشویک ها انجام شد . 

انقلاب همه را بلعید بخارا هم ...

تا حدود 100 سال پیش مرکز صقل قدرت و تخت گاهی عمارتی پهناور بود . 

اکنون یک موزه است و زیر نظر افرادی که مقام امیری ندارند .

در ارگ بخارا اول خان ها بعدا امیرها مینشتند و حکومت میکردند . 

امروززه ارگ یک جاذبه ی گردشگری  شهر بخاراست . 

در موزه تاریخچه اش هم به نمایش گذاشته میشود . 

سیاوش پادشاه کیانی آن را بنا  نهاده است .

در اسطوره ها آمده که :

سیاوش به توران گریخته بود . وقتی چشمش به دختر افراسیاب میافتد یک دل نه صد دل عاشقش میشود .

افراسیاب پدر دختر ازدواج آنها را منوط بر این که :

سیاوش برای دخترش خانه ای محصور به پوست یک گاو بسازد . 

این شرط غیر ممکن بود و به عقل جور در نمی امد اما :

سیاوش که خیلی با خرد و دانا بود این شرط را ممکن میسازد 

آن این که :

پوست گاو را خیلی خردمندانه رشته رشته میکند . 

آن رشته ها را به یکدیگر پیوند میدهد . 

و در محیط ایجاد شده ارگ را  بنا میکند . 

نخستین کتابی که به ارگ اشاره شد . کتاب تاریخ بخارا اثر ابوبکر نرشخی است .

رودکی -فردوسی - فارابی -ابن سینا و عمر خیام در باره ی ارگ سخن گفته اند . 

ابن سینا در باره ی کتابخانه بزرگ آن میگوید :


من در این کتابخانه بسیار کتاب‌ها یافتم .

درباره آن چه نمی‌دانستم و آنچه هرگز پیش از این در زندگانی ام ندیده بودم 

" ارگ آسیب‌های فراوانی در حمله   بلشویک ها در سال ۱۹۲۰ متحمل شد. 

ژنرال بلشویک  میخائیل  فرانز  دستور بمباران هوائی  ارگ را صادر کرد که در نتیجه آن، 

بسیاری از بناهای داخلی ارگ ویران شد....