عالم خان آخرین امیر بخارا Ø§Ù…یر عالم‌خان در سال Û±Û¹Û±Û±و اخرین باز مانده از نسل چنگیز خان مغول 

عالم خان 

مرگ ----28 اوریل 1944 کابل

زادگاه -----کابل 

متولد ----3 ژانویه 1880 

در شهدای سالین دفن است واطرافش هم اولادها و دخترانش که فوت کردند همان جا خاک هستند .

البته امانت خاک است . 

چون تحصیل کرده بود به او عالم میگفتند 

در ارگ بخارا اول خان ها و بعدا امیرها مینشتند و حکومت میکردند . 

شهری بود در درون شهر ...

در دوران سید عالم خان 3000 نفر در بخارا  زندگی میکردند  .

توپ چی باشی -استای ضرب سکه - موش بیگی یا وزیر اول -هنرمندان همه و همه  در عمارت زندگی میکردند.

افرادی هم بودند که در طول روز این جا بودند و شبها بیرون میرفتند . 

عالم خان آخرین امیر بخارا بود .

روزنامه ی آخرین نواده ی روزنامه فارسی زبان بخارای شریف در زمان زمامداری وی تعطیل شد .

در همین عمارت به رعایا بار میداد . 

البته بر روی یک تخت پادشاهی که البته باد انقلاب اکتبر  تخت را با خودش برد . 

دلیل رفتن عالم خان از بخارا این بود که نظام پادشاهی دچار تنزل شد . 

در میان عواملی که باعث سقوط عمارت بخارا شد انقلاب روسیه است  که امپراتوری را از بین برد. 

به دنبال آن روسیه فقیر شد .

دولت نو پا به پول نیاز داشت و خبر داشت در بخارا   چه قدر طلا است .

آمدندو تسخیر کردندو گرفتند .


آخرین یادگارهای امیر ان بخارا در مقر تابستانی آنها ...

کاخ ستاره ماه خاصه ی بخارا از آخرین پناهگاههای  آخرین  امیر بخارا هنگام ارتش سرخ به این کشور 

=آخرین حرکت شاه در شطرنج سیاسی که به حذفش منجر شد . 


کاخ ستاره ی ماه خاصه طاووس های بسیاری هم داشت امروز هم دارد . 

گذشتگان این طاووس ها احتمالا شاهد روز واقعه بوده اند .

برخورد نظامی روسیه یا امارت بخارا پس از انقلا ب اکتبر برخورد دیروز یا امروز بود .عمارت بخارا بساط نظامی چندانی نداشت . 

هواپیمای جنگنده که 11 فروند آن بخارا را بمباران کرد .

برای مردم این شهر حکم بلای آسمانی را داشت .

عمارت بخارا در زمینه ی نظامیه طی سالهای متمادی متکی به  مهمات روسیه بود .

امیر عالم خان -آخرین امیر بخارا 

18 سال پس از سرنگونی اش در کتاب  تلخ خااطراتش مینویسد :

روسیه تعداد سربازان بخارا را 12000 نفر مقرر کرده بود .

دولت بخارا هیچ نیازی نداشته که به فکر تجهیز ارتش خود باشد .

چون :

گویا این وظیفه ی روسیه بوده است همان کشوری که :

بزرگترین ضربه ی مهلک ترین ضربه ی ممکن را بر بخارا وارد کرد . 


امیر بخارا از سال 1917تا 1920همچنان امیدوار بود که قادر به حفظ  استقلال عمارتش خواهد بود .

با مقامهای ارتش سرخ و مقامهای کرملین وارد مذاکره شد .

اقدامات دیپلماتیک هائی انجام داد تا بتواند تا حدی استقلال کشورش را حفظ کند 

اما:

با همه ی تلاشها راه به جائی نبرد ...

بودند کسانی که :

پیش از واقعه هشدار هائی میدادند . 

روز به  انها جدید میگفتند و به جنبش آنها جدیدیه میگفتند .

جدیدیه یعنی نو خواهی - تجدد خواهی -این ایده در میان اقوام ترکی زبان امپراتوری روسیه طرفداران بسیاری داشت .

آنها خواهان مدرنیزه جامعه ی مسلمان بودند .

خواهان پشت سر گذاشتن واپس ماندگی -علمی -فنی -فرهنگی بودند. 

همزمان میخواستند شیوه و هویت اسلامی خود را حفظ کنند . 

بیشتر جدیدها که انقلاب کردند مانند :

فیض الله خواجه بخارائی که نخستین رهبر جمهوری خلق بخارا بود .

نه در زمان عمارت بلکه در بخارای شوروی سوسیالیستی اعدام شدند. 

درست زمانی که بیرق اسلام و عمارت بخارا پرچم سرخ شوروی از مناره ی کلان بخارا برافراشته شد . 


============================================

عالم خان در کتابش مینویسد :

از بس در وقت جدم دولت روس با دولت بخارا معاهده نمود .

در معادهشان از خصوص عساکر و آلات حربی از بخارا موقوف شده برای اسباب حرب و عسگریه دولت روس خود ذمهدار گردیده 

12000 عساکر مقرر شد  برای حفاظت مملکت 

هر گاه اسبا عساکر لازم میبود از طرف دولت روس برای دولت بخارا مهیا بود .

تا زمان بودن دولت امپراتوری به عساکر و آلات حرب دولت بخارا 

هیچ احتیاج نداشته به آسوده حالی حکمرانی نمود و به آبادی مملکت میکوشیدم.


                                                                 تاریخ خون الملل بخارا -خاطرات امیر سید

                                                                      عالم خان

                                                                امیر بخارا : 1928 - پاریس


===========================================================

عالم خان :

ارگ حصار در تاجیکستان امروزی دژی که سر پناه آخرین امیر بخارا نشد . 

هر چند واپسین  پناهگاه او در عمارت بخارا بود در حوالی دوشنبه که آن زمان روستای کوچکی بود . 

امیر بخارا گریزان از ارتش سرخ چند ماهی همین جا ماند با این امید که امپراتوری عثمانی امپراتوری بریتانیا بدادش برسند .

اول و دوم سپتامبر 1920 امیر و همراهانش فرار کردند .

برای مردم فرار امیر یک مصیبت تمام عیار بود .

نه تنها برای بخارائیها بلکه برای مسلمانان دیگر هم بخارا از مراکز قوت و قدرت اسلام بود .

بخاطر همین سرنگونی امیر بخارا برای بسیاری مصیبت محسوب میشد . 

آنها آن روز را روز قیامت مینامیدند . 


15 اردیبهشت 1323 برابر 5 می 1944 در کابل در انتظار بازگشت به بخارا بود . 

امیر افغانستان حتی اجازه ی مسافرت به حج را به او نداده بود . 

چون بریتانیا و روسیه نمیخاستند .

در میان انبوه از خاندانش تنهای تنها بود و رفت نوه هایش در بیشتر قاره های کره ی زمین پراکنده شدند . 

========

بخارا  در ترکیب شوروی .تحلیل رفت و در عرض 4 سال به دنبال مهندسی استالینی اقوام جمهوریهای قومی ایجاد شدند . 

بخش اعظم بخارا از جمله شهر بخارا به ازبکستان تعلق گرفت . 

سمرقند هم که پیش تر به دست روسیه ی تزاری تسخیر شده بود یکی از شهرهای ازبکستان شد . 


شرق بخارا  که غالبا کوهستان بود نصیب تاجیکستان شد .

و باریکه ای از عمارت بخارا در هیئت  ترکمنستان قرار گرفت . 

در ترکیب شوروی فارسی زبانان منطقه از مراکز فرهنگی خود محروم شدند .

=======

ان چه از عمارت بخارا مانده بود :

تا پایان عمر امپراتوری جدید بخش واپس مانده ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شمار میامد .