Image result for ‫عکس اوشا جادهو بازیگر بالیوود‬‎


سینمای بالیوود 

چه زمانهای خیلی دور چه اکنون بازیگری وسینما مشگلات خودش را داشت.

اکنون عشق بازیگری در خون و ورگ خیلیهاست . دوست دارند معروف بشوند همه از آنها امضا بگیرند و...


اما این همه محبوبیت و معروفیت به چه قیمتی ؟

اول از آنها تست صدا میگیرند . بخند - گریه کن -عصبانی شو وووو


خلاصه اگر بر و رو هم داشته باشند هم چه مورد پسند باشه و چه نباشد استخدامه 

بارها و بارها خیلی از خواننده های معروف صراحتا گفته اند که چه آزار و اذیت هائی شده اند .


آزار و اذیت جنسی در زنان در دنیای سینما تازگی ندارد . بوده -هست و خواهد بود 

هیچ کاریش هم نمیتوان کرد مگر ....


در تمام دنیا این مشگلات هست . 

البته مشگل برای آن دسته از کسانی که دوست دارند بازیگر یا خواننده بشوند اما بدون هیچ گونه تعرض 

یعنی کسی بهشون دست درازی نکند ...اما چنین چیزی امکان ندارد یعنی در حقیقت غیر ممکن است 

پس :

باید قید بازیگری را بزند و کار دیگری را دنبال کند . 

برای آنان که استعداد این کار دارند بسیار کار راحت و هر روز معروفتر از روز قبل میشود .

حالا چرا ؟

چون در تمام فیلمها اول اسم ایشان  برای بازی پیشنهاد میشود نه اون که اهل برنامه نیست .

اونی که اهل برنامه است با کارگردان و تهیه کنند ه و زیر مجموعه ی این کار ...

هر روز محبوبتر از روز قبل میشود و اسم و عکسش همه جا دیده میشود . 

هیچ کشوری از این قاعده مستثنی نیست . 


آیا در فیلمهای بالیوودی هم چنین مسائلی وجود دارد ؟ باید گفت صد در صد 


در فیلمهای بالیوودی فقط تازه کارها در بالیوود با این مشگل روبرو نیستند . 

اوشا جادهو یکی از هنرپیشه گان بالیوودی در این مورد میگوید که :

او در فیلمی که بازی کرده بود جایزه هم گرفت . 

او میگوید :

در خواستهای جنسی مردان پر قدرت این صنعت مسئله ی عادی شد . 

گفت :

ما داریم به تو یک چیزی میدهیم تو هم باید به ما یک چیزی بدهی !!!

گفتم :

چی ؟ من که پول ندارم 

گفت : 

نه  پول  نه ..... چی پس ؟

باید حاضر بشی با کارگردان یا تهیه کننده یا هر دوی آنها بخوابی ...

در سینمای بالیوود هم مشگلات آزار و اذیت جنسی وجود دارد. 


بیشتر بازیگران میگویند ولی عده ی کمی حاضرند راجبش صحبت کنند .

نه فقط به خاطر این مردان حضور پر رنگ تری در این صنعت دارند بلکه در دنیای بالیوود احترام زیادی دارد . 

ولی بعضی از بازیگران معروف شروع به حرف زدن در این مورد کردند .

که از آن جمله میتوان به :

رادهیکا اپت  بازیگر اشاره کرد .


رادهیکا اپت میگوید بعضی آدما این جا انگار خدا هستند اون قدر قدرت دارند که کسی باورش نمیشود . 

اگر حرف بزنی کسی باورت نمیکند .

اگر هم حرف بزنم احتمالا کار دیگه نمیتوانند بکنند . 

وقتی جنبش می تو  در هالیوود را دیدید این جا در هالیوود چه حسی داشتید ؟

اون طور که زنها و مردها با هم همراه شدندد و به عنوان یک تیم گفتند ما نمیگذاریم این اتفاق بیفتد 

کاش این جا هم همین اتفاق میافتاد.


هنوز خیلی زوده و ترس و وحشت همه جا وجود دارد و کارگردانان بالیوود را نمایندگی میکند مصاحبه نکرد .

باز کردن در قوطی یآزار و اذیت جنسی در بالیوود کاریست که کمتر کسی میخواهد انجام بدهد .