آیا به بیماری افسردگی دچار هستید ؟ آیا از این وضع که برایتان پیش آمده است ناراحت هستید ؟ آیا هر راهی را امتحان کردید و نتیجه ندیده اید ؟ دوست دارید از این وضع خسته کننده رهائی پیدا کنید ؟ یک راه درمان وجود دارد که شاید اگر بشنوید خنده تان بگیرد .اما نه بخندید و نه مسخره کنید . 

کافیست امتحان کنید و نتیجه را در کوتاهترین زمان ممکن ببینید .


زمانی که خورشید غروب میکند  نیت کرده یک قاشق مرباخوری اسپند  را  هر روز همراه آب بخورند !!! 

از همان روز   اول معجزه ی این کار را خواهید دید ...

از عزیزانی که  از این شگرد  استفاده کردند و نتیجه دیدند خواهش میکنم در نظرها نتیجه را برایم ارسال کنید ...