ناو ملکه انگلیس:ناوهواپیما بر ملکه الیزابت اوایل جولای 2014 به آب انداخته شد . این ناو بزرگترین کشتی جنگی ساخته شده برای انگلیس است . بزرگترین ناو هواپیمابری است که خارج از امریکا ساخته شده است . این ناو 65 هزار تنی حدود سه برابر بزرگتر از ناوهای  هواپیمابر قدیمی انگلیس یعنی ناو های کلاس اینوبنزبیل است . پس از کش و قوس های اقتصادی فراوان برنامه این ناو همزمان با نخستین سالهای قرن بیست و یکم به جریان افتاد و با وجود تردیدهای مالی زیادی که انگلیس به خاطر کاهش بودجه نظامی و کوچک کردن ارتش با آن مواجه بود ادامه یافت . تا این که پروژه با موفقیت پیش رفت و ناو ملکه الیزابت راهی آب های آزاد شد . در مقام مقایسه :این ناو حتی از شارل دوگل فرانسوی و آدمیرال کورنتو روسی ابعاد بزرگتری دارد . بر خلاف ناوهای امریکائی و فرانسوی به جای پیشران اتمی از پیشران گازی استفاده میشود تا هزینه تمام شده ی کمتری داشته باشد . این ناو هنوز عملیاتی نیست و سال ورود کامل ناو به عملیات برای سال 2020پیش بینی شده است .