Related image
 آمار طلاق از وقتی بالا رفته که تو عروسیا به جای ویگن  ساسی مانکن و بهنان بانی خواندن 


======================================================من وقتی زندگی آدمای موفق را  میخوانم همون در حین خواندن کار و تلاشی که اینا میکنن خسته میشم باید یک چائی بخورم و یه چرت بزنم ...شما ها چگونه از اینا الگو میگیرید ؟!

=========================================

با کسی که صبح جمعه می رود کوه ازدواج نکن ...چرا ؟  چون اونی که از خواب صبح روز تعطیل میگذرد از تو هم میگذرد ...

====================================

ترامپ کاش موقع برگشت از سوریه ...یکی دو تا موشکم بندازه تو پرتغال تا ما واسه سعود یکم امید داشته باشیم . 

==========================