Image result for ‫نمایش عوامر شام داعشی در پاسا‬‎

واقعا خجالت آوره چنین حرکتی بدون اطلاع مردم ....اگر خدائی ناکرده اتفاقی میافتاد کی جواب گو بود آقای ....؟؟؟!!!
 در یک حرکت غیر اخلاقی  بازیگران به وقت شام در یک اقدام به قول خودشان تبلیغاتی به پاساژ کوروش حمله کردند .حرکات بسیار زننده از خود نشان دادند . در این میان مردم از همه جا بی خبر غافل گیر شدند و رعب و وحشت عجیبی در پاساژ حکمفرما بود .چنان که :مردم به میان آمدند و شروع به اعتراض  کردند که چرا این بازیگران به خودشان اجازه داده اند که یک چنین کاری انجام دهند . این حمله  به اصطلاح نمایشی  توسط بازیگران داعشی به وقت شام   انجام شد .و گستاخانه به مردم میگفتند داد نزنید صداتون میگیرد ...اینها یک چیزایی شنیده اند اما نه این گونه ...اولا اگر بخواهند حرکات نمایشی فیلمی را به اجرا بگذارند باید قبلا با مردم هماهنگ کنند . دوما داعشی که خیالی نیست واقعی است ...اقای بافخی با اون چهره ی وحشتناکی که برای خودش درست کرده بود بستنی مردم را لیس میزد ساندویچ مردم را غاز میزد و.....تروریست داعش که تخیلی نیست آقای هاشم بافخیچه طور شما فکر نکرده اقدام به این کار کرده اید ؟چه طور فکر نکردید که این حرکت شما ممکن است به سکته کسی بیانجامد ؟آخر این حرکت وحشیانه  بر چه اساسی طرح ریزی شد ؟آیا به این فکر نیفتادید که  ممکنه مردم به شما چاقو بزنند و شما را بکشند ؟از کجا بدانند این کار شما نمایشی است ؟ در هر صورت امیدوارم آقای حاتمی کیا قبل از انجام هر کاری ابتدا به عواقب آن بیندیشید .شما با اون محبوبیتی که داشتید با این کارتان چه کردید به اون همه سوابق کاریتان در بین مردم ؟مردم از شما تواقع چنین حرکتی را اون هم بدون هماهنگی نداشتند .امیدوارم دیگر شاهد چنین صحنه های دلخراشی در جامعه نباشیم .دلخراش بود برای من بیننده صدای داد و فریاد زنان و بچه های  وحشت زده ی مردم اونم حمله نمایشی داعش ؟!!! داعشی که مردم ازش نفرت دارند .