مدتی است که مجموعه شبکه های جم،دست به پخش کردن آگهی هایی زده که برایش بسیار گران تمام خواهد شد......

پولیک "در ظاهر" اپلیکیشنی جهت کسب درآمد است که میتواند برای شما روزانه 50 هزار تومان پول به ارمغان بیاورد که این پیشنهاد وسوسه انگیز بسیاری از مخاطبین این شبکه را در دام خود می اندازد.

ماجرای پخش این تبلیغ از اوایل عید شروع شد.این شبکه تبلیغی با عنوان "پیرمردی کهنسال" که پولیک را به عنوان ارثیه اش برای فرزندانش به ارث گذاشت.شما عزیزان میتوانید در ادامه به مشاهده ی آن بپردازید: