Image result for ‫عکس یک فرشته واقعی‬‎

کسانی که زیاد پیش دعا نویس میروند بهتر است این پست را بخوانند  مطلع شوند کار هر کس نیست خرمن کوفتن  به هر کاری باید به کننده ی آن کار مراجعه کرد . 


موکل چیست 

موکل - بفتح کاف -به کسی میگن که کاری یا شخصی بهش سپرده شده 

این کلمه در مورد فرشته ها هم استفاده میشه اما :

فرشته ها تحت تسلط انسان نیستند و فقط از طرف خدا فرمان میگیرند که عهده دار کار خاصی باشند . 

بنابر این موکل شدن فرشته ها را خدا تعیین میکنه ( ممکنه خدا فرشته ها را مامور مراقبت از انسان هایی مثل پیامبران بکنه )


در مورد جنها :

موکل یعنی یک جن تحت تسلط  که مراقبت از انسانی بهش سپرده شده و باید همیشه همراه اون شخص باشه .

موکل باید توسط کسی که قدرت تسلط بر جنها رو داره اسیر و رام و مجبور به اطاعت شده باشه 

این کار از عهده ی هر کسی برنمیاد . 


احتیاج به قدرت مافوق طبیعی زیادی داره و این طوری نیست که هر کسی بتونه با یک دعا یا یه دستورالعمل ساده --جنی را برای همیشه مجبور بهاطلاعات و مراقبت از خودش کنه .


دستورالعمل هائی که در کتابهای احضار و قسم دادن جن میبینید ممکنه گاهی اونها را به مدت کوتاهی تحت تسلط قرار بده 

اما:

اکثر این قسم ها مدت دار هستند و ازشما برای تمام عمر محافظت نمی کنند و ممکنه بعد از تمام شدن مدت محفوظ بودن /جن عصبانی یا اقوامو دوستانش صدمه ای به شما بزنند .


جنها وقتی آزادند 

نیاز های معمول روزانه شان به غذا و لوازم رو از خونه هائی که ساکنش هستند رفع میکنند 

ولی :

جنهائی که موکل شده باشند توقع دارند انسانی که موکلش هستند غذا و نیاز های دیگر شان  را بر طرف کنه 


بسته به اشتهای جن ممکنه تهیه ی روزانه انواع خوردنی ها 4 تا 10 دست جیگر  لباس و هر نوع وسیله و حتی پرداخت هزینه ی جشن و مهمانی لازم باشه 

یعنی این که :

شخصی که موکل داره مثل اینکه هزینه ی 10 نفر انسان به اعضای خانواده اش اضافه شده 

اگر خواسته های موکل را برآورده نشه...

امکان این که صدمه ای به انسان بزنند زیاده 


بنابر این :

اگر کسی ادعا کرد با دریافت مبلغ کمی پول برای شما موکل گرفته مطمئن باشید مراقبی در کار نیست .Image result for ‫دعا نویس عکس‬‎

اگر هم 

جنی رو مجبور به مراقبت از شما کرده باشه و خواسته های جن را تامین نکرده باشه برای شما به جای محافظت خطر به وجود آورد.

==========================

معمولا وقتی پیش یک دعا نویس میروید به شما میگویند چند میلیون بدهید من باید با موکل تان حرف بزنم و یا برایتان موکل بگیرد . زیاد این چنین پیدا میشوند . اما اگر بدانید موکل  گرفتن کار هر کسی نیست هرگز به دعانویسان مراجعه نخواهید کرد . چرا ؟ زیرا اگر به این کار وارد نباشند شما را مورد آزار قرار میدهن . 


=========================


موکل ها همراه همیشگی انسان ها هستند و باهاش در همه چیز شریک میشن 

و بسته به خصوصیات و اعتقاد و مذهب خودشون ادم را کمک میکنند .


مثلا : 

اگر موکل مسلمان باشه / شما را به سمت نماز و قرآن هدایت میکنه و حتی اگر رفتارتان به نظرش درست نباشه تنبیه تان میکنه !

موکل های کافر بر عکس 


اما : 

همه موکل ها از هر مذهبی  مراقب خطراتی که برای انسان به وجود میاد هستند دوست ندارند کسی غیبت انسان تحت مراقبتشون را بکنه و اگر کرد تنبیهش میکنند . 

در کارها...

موقع خستگی و ناراحتی و مشگل کمک حالند و اکثر با انسان در ارتباطند .

حتی 

اگر انسان قادر به دیدن و شنیدن آنها نباشه از طریق القای ذهنی باهاش ارتباط بر قرار میکنند و روی رفتار و زندگیش تاثیر میگذارد .