Related image

اولین ناو هواپیمابر چین 


لیائونینگ


لیائونینگ اولین ناو هواپیما بر چین یکی از آخرین ناوهای هواپیمابر ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق است که پس از فروپاشی شوروی ساخت آن متوقف شده بود 

تا این که این ناو را به سواحل چین رساند و سرانجام چینی ها تکمیلش کردند . 


ساخت این ناو اواسط دهه ی 1980 باز میگردد :
درست زمانی که نیروی دریائی ارتش سرخ به ساخت ناوهای هواپیما بزرگتر فکر میکرد 
تا پیش از دهه 80 ارتش سرخ تمایل چندانی نسبت به ساخت ناوهای هواپیما بر بزرگ از خود نشان نداده بود .
 
معدود ناو های هواپیما بر شوروی هم مثل ناوهای کلاس -کیوو-ترکیبی بودند از ناو های هواپیما بر و رزم ناوها که در کنار مجهز بودن به مجموعه گسترده ای از موشک های ضد کشتی -توان حمل هوا گردهای عمود پرواز را داشتند .

 ساخت ناو های هواپیما بر کوزنتسوف  مصادف با حوالی دهه 80 نشانگر تغییر در این نگرش بود . 

که میتوانست جنگنده های بزرگ و سنگینی همچون سوخو 33 را با خود حمل کند . با این حال توسعه ناوهای کلاس کوزنتسوف با آخرین سالهای جنگ سرد مصادف شد . 

در قالب پروژه ای موسوم به 1143/5 ساخت اولین ناو در این کلاس با نام آدمیرال کوزنتسوف در 1985 آغاز شد

 و سه سال بعد هم ساخت دومین ناو که ابتدا ریگا نام گذاری شده بود در یکی از کارخانجات کشتی سازی اوکراین آغاز شد . 


با این حال در آغاز دهه 1990 و هم زمان با فروپاشی جماهیر شوروی تنها ساخت آدمیرال کوزنتسوف به اتمام رسید 

و ریگا که اکنون واریاگ نام گرفته است به علت عدم تامین بودجه با 70 درصد پیشرفت در ساخت نیمه کاره رها شده بود و دولت تازه تاسیس اوکراین هم توان مالی لازم برای اتمام آن را نداشت . 


در آن زمان روس ها ابتدا نسبت به تکمیل و تملک ناو تمایل نشان دادند اما :

در حقیقت هیچ پولی برای تکمیل آن در بساط نداشتند در نهایت اکراین در 1997 ناو را با این شرط که هیچ گاه به عنوان ناو هواپیما بر عملیاتی نشود به قیمت تنها 20 میلیون دلار به یک شرکت کوچک چینی فروخت . 

انتقال واریاگ به چین که هنوز پیشرانی برای حرکت نداشت بیش از سه سال طول کشید و نزدیک به 10 میلیون دلار هم هزینه برد .

واریاک پس از طی 28 هزار کیلومتر در سال 2002 به آبهای چین رسید و بر خلاف قرار اولیه خیلی زود نیروی دریایی ناو را برای باز سازی در اختیار گرفت . 

چینی ها پیش از واریاگ سه ناو هواپیمابر دیگر خریده بود .