بیوگرافی تقی توکلی صاحب کبریت توکلی و علت فوت


کبریت توکلی

مهنئس تقی توکلی کار آفرین و بنیانگزار صنعت نوین  کبریت توکلی در بیمارستان شمس تبریز در گذشت .


مهندس توکلی متولد 1310 تبریز بود .


مهندس توکلی کوچکترین فرزند پسر حاج علی عسگر توکلی مالک و بنیانگزار  کارخانه ی کبریت توکلی تبریز بود .


مردم غیور آذربایجان و مردم تبریز همیشه جزء تلاشگران و بنیان گزاران صنعت هستند این مصیبت را تسلیت میگویم .


تبریزیها و  آذربایجانیها در خانواده همبستگی و اتحاد دارند که کمتر در قومیتهای دیگر دیده میشود .


مدتی در قفقاز زندگی کرد و یاد گرفت و خط تولید را در تبریز راه انداخت .


بعد از فوت پدرش مدیر کارخانه شد .


او کارخانه نئو پان سازی و کابینت سازی را راه اندازی کرد .


سال 1347 کارخانه ماشین سازی را در تبریز راه اندازی کرددر همین تهران بیشتر ترک هستند  نانوا - سوپر ماکتی --لبنیالتی و......همه ترک هستند و تمام فامیلهای وابسته ی خود را به تهران کشاندند .


در حقیقت میتوان به این جمله بسنده کرد که :


ترکها بدون جنگ و خونریزی تهران را اشغال کردند . روحش شاد