هل سالمترین دیکلوفناک و عضله باز کن و مسکن دنیاست . برای درد کمر -دردهای عضلانی -رماتیسم بسیار مناسب است هل را میتوانید در چای دم کنید و بنوشید . لای برنج یک دانه هل درسته قرار دهید . هل ضد سرفه است و کبد و کلیه رو تقویت میکند و یک مولتی ویتامین طبیعی است .