عزیزان اکنون فصل غوره است و در بازار غوره به وفور یافت میشود . میدانستید که غوره فشار خون را پایین میاورد و موجب شادابی انسان میشود .

غوره چاقی را درمان میکند کاهنده ی صفراست .تقویت کننده ی کبد است .اگر زخم معده دارید غوره مصرف نکنید . غوره در غداهایی مثل آبگوشت و...استفاده میشود . اگر عزیزانتان فشار خون دارند از غوره غافل نشوید