آب را با بطری ننوشید چرا که این کار باعث نفخ معده ی شما میشود . بلعیدن هوا یکی از عوامل عمده ایجاد نفخ است و نوشیدن آب از بطری باعث میشود هوای اضافی بیشتری به همراه آبش بلعیده شود . .تا میتوانید آب بخورید چرا که : نوشیدن زیاد آب باعث سفت شدن گونه ها ..ضد پیری یعنی دیرتر پیر میشوید کمتر مریض میشوید استخوان و قلب قوی تری خواهید داشت .