مجسمه ساز و پیکر تراش معروف ایران


غلامرضارحیم زاده ارژنگ 

استاد غلامرضا رحیم زاده ارژنگ مجسمه ساز و پیکر تراش معروف ایرانی است .

مجسمه هایی که هنوز  در تهران باقیست از ساخته های این استاد است .

واقعا این تندیس و مجسمه ساز یک ایرانیست ؟

اگر از آثارش بخواهیم نام ببریم میتوان به تندیس و پیکر ه انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری و تندیس نبرد  گرشاسب یا اژدها در میدان باغشاه ( حر کنونی ) نام برد که از آثار برجسته ی استاد است . این اثر در سال 1339 نصب شد .

گرشاسب همان گونه که میدانید از پهلوانان شاهنامه است که در حالی که نیزه ای به دست دارد   در حال نبرد با اژدهائی است که به دور بدن او پیچیده و دهان به روی گرشاسب باز کرده است .

این اژدها نماد نیروهای اهریمنی است که انسان را در حلقه خود قرار داده است .

گرشاسب با نیزه به دهان اژدها حمله کرده و میتواند نماد پیروزی نیکی بر بدی باشد .


در ادیبات اساطیری ایران گرشاسب نماد انسان . اژدها نماد نفس سرکشی اوست .

مجسمه های شیر که در ورودی ساختمان صندوق بانک ملی نصب شده از آثار استاد تکرار نشدنی غلامرضا رحیم زاده ارژنگ هستند .


نقش برجسته ی خسرو انوشیروان دادگر در جلو کاخ دادگستری تهران شاهکار این استاد میباشد .

این بنا در سال 1325 تکمیل شد .

نقش انوشیروان به یکی از سمبلهای دادگستری ایران تبدیل شده است .

استادذ رحیم زاده ارژنگ در دانشگاه کیف  در شوروی در رشته ی نقاشی و مجسمه سازی بود .