یوروگیمر یک وب گاه اطلاع رسانی بازی های رایانه ای است که شرکت یوروگیمر نتورک مالک آن است .

این شرکت در سپتامبر 1999و توسط نیک لومن وروبرت لمون ایجاد شد .

این وب گاه یکی از مشهورترین وب گاههای اطلاع رسانی بازیهای رایانه ای در اروپاست و بیشترین مشترک را در سراسر اروپا دارد .


حدود 3/7 میلیون کاربر در نوامبر 2008 برای آن وجود داشت